[stavebné noviny] Plánované investície do stavebníctva nepostačujú, ocitli sme sa na chvoste spomedzi krajín V4

V panelovej diskusii s názvom „Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva“ odzneli potreby, ktoré aktuálne trápia stavebníctvo. Priebeh diskusie aj otázky účastníkov nastolili pálčivé témy - nedostatok pripravených projektov, podinvestovanie vo verejnej infraštruktúre a dopravných stavbách, zaostávanie domáceho stavebníctva voči krajinám EÚ, stagnujúca profesionalizácia úradov a obstarávateľov, meškanie v digitalizácii, či dramaticky rastúce ceny stavebných materiálov.

Žiaľ, na rozdiel od predchádzajúcich stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, sa stretnutia nezúčastnil minister dopravy a výstavby a ani vrcholoví predstavitelia investorských organizácií NDS a ŽSR a to napriek tomu, že zásadný podiel na neutešených výsledkoch stavebníctva majú dopravné stavby.

Vytráca sa progres, ktorý pred rokom hovoril o významných zmenách a lepšej budúcnosti. V stavebníctve nám nepostačujú sľuby, ktoré majú nezáväzný charakter a ich implementácia do praxe je závislá na šťastnej náhode, alebo priaznivej zhode rôznych okolností. Slovenské stavebníctvo sa ocitlo na chvoste spomedzi krajín V4 z pohľadu dynamiky verejných investícií, ale napríklad aj digitalizácie a BIM. Odsúvanie spoločenských objednávok do budúcnosti na neurčito je prístup, ktorý nenapĺňa očakávania verejnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby odviedlo kus užitočnej práce, avšak reálny spoločenský prínos sa dostaví až vo výstavbe a po skolaudovaní nových stavieb, čo je ešte dlhá cesta. V stavebníctve sme sklamaní z nezáväznosti nového harmonogramu prípravy a výstavby. Chýba nám prejav vážnej vôle pri plnení programov, ktoré štátne rezorty stanovujú. Keďže na realizáciu harmonogramu výstavby neexistuje záväzné prideľovanie finančných zdrojov, ľahko sa môže stať harmonogram výstavby ničotným úkonom. Veríme, že zainteresovaní predstavitelia ministerstiev získali mandát a právomoci k tomu, aby vykonávali svoje funkcie produktívne, s plnou vážnosťou a vo verejnom záujme. Očakávame, že získané kompetencie budú predstavitelia ministerstiev uplatňovať vo verejnej výstavbe a záväzne plniť investičné ciele v stavebníctve.

Okolité európske štáty vnímame ako výrazne ambicióznejšie a progresívnejšie vo verejnej výstavbe. Ak na Slovensku chýbajú odborné kapacity vo verejnej správe, ktoré by sa venovali ambicióznejšej implementácii programov do praxe, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska naďalej ponúka odborné kapacity, ktoré dokážu byť partnerom pre ministerstvá a posilniť tak absorpciu verejných investícií do stavebníctva.

Marek Nepela, člen odbornej komisie ZSPS pre podmienky zhotovovania stavieb a konateľ spoločnosti StrechoStav, s.r.o.

 

banner sn

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie