[stavebné noviny] Stavebné spoločnosti tento rok očakávajú pokles trhu stavebných prác až o 1,7 perc.

Stavebné spoločnosti tento rok očakávajú pokles trhu stavebných prác, a to až o 1,7 perc. Veľké stavebné spoločnosti predikujú väčší prepad trhu, a to až o 3,7 perc. Kapacity stavebných spoločností sú vyťažené na 75 perc.

Tržby stavebných spoločností sa v tomto roku prepadnú až o 0,2 perc. Väčší prepad tržieb očakáva pozemné staviteľstvo, a to až o 0,6 perc. Stavebné spoločnosti majú priemerne zazmluvnené zákazky na 7 mesiacov dopredu.Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research za podpory generálneho partnera, Považskej cementárne Ladce, a.s. Stavebné spoločnosti očakávajú v tomto roku pokles trhu stavebných prác, a to až o 1,7 perc. V nasledujúcom roku by, podľa opýtaných riaditeľov stavebných spoločností, malo dôjsť k opätovnému rastu trhu, a to až o 2,5 perc. „Odpovedať na otázku, aký bude očakávaný vývoj trhu stavebných prác je veľmi ťažké, aj s ohľadom na predchádzajúci rok poznačený pandémiou a opatreniami na jej zmiernenie. Pandémia zasiahla celé hospodárstvo a nielen stavebníctvo, preto predikcie, odhady sa robia veľmi ťažko. MDV SR sa veľmi aktívne zapojilo do prípravy nového finančného nástroja Plánu obnovy a odolnosti, kde sme navrhli niekoľko aktivít a tiež do prípravy nového programového obdobia 2021 - 2027 a na nasledujúce obdobie sú pripravené prostriedky na financovanie verejných aj súkromných investícií. Verím, že aj vďaka činnosti ministerstva sa nám podarí zmierniť nepriaznivé dopady, resp. pomôžeme znovu rozhýbať stavebný trh.“ komentuje možný vývoj stavebnictva Katarína Bruncková, štátná tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Rozdielne očakávania veľkých a malých firiem

Rozdielne očakávania ohľadom vývoja trhu majú veľké a malé stavebné spoločnosti. Veľké spoločnosti (s ročným obratom nad 4 mil. eur) predikujú prepad trhu o 3,7 perc. v tomto roku a v roku 2022, naopak, očakávajú rast trhu, a to o 2,9 perc. Malé stavebné spoločnosti predikujú pre tento rok mierny prepad trhu o 0,6 perc., v nasledujúcom roku očakávajú rast trhu, a to až o 2,2 perc. Pri rozdelení stavebníctva na segment pozemného a inžinierskeho staviteľstva si môžeme všimnúť, že väčší prepad trhu očakáva pozemné staviteľstvo, a to až o 1,8 perc. v tomto roku. V nasledujúcom roku očakáva pozemné staviteľstvo, naopak, rast trhu, a to o 2,0 perc. Inžinierske staviteľstvo v tomto roku očakáva prepad trhu o 1,2 perc. a v roku 2022, naopak, jeho rast, a to o 3,7 perc. Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň, a.s., doplňuje pohľad na vývoj stavebníctva z pohľadu súkromného sektora: „Vývoj slovenského stavebníctva bude záležať od množství investícií štátu a verejného sektora v nasledujúcom období. Bude potrebné výrazne zrýchliť verejné obstarávanie. V čase pandémie nemožno očakávať, že privátne investície budú hnacím motorom stavebníctva, ako tomu bolo v predpandemickom období. Verím, že zrekonštruovaná vláda bude vedieť efektívne využiť financie z plánu obnovy, ktoré by mohli byť v nasledujúcich dvoch rokoch novým impulzom pre slovenské stavebníctvo.“

Očakáva sa prepad tržieb, rast bude až v roku 2022

Kapacity stavebných spoločností sú v súčasnej chvíli vyťažené na 75 perc. V druhom polroku tohto roka by malo vyťaženie kapacít mierne vzrásť, a to v priemere až na 84 perc. Tržby sa stavebným spoločnostiam v tomto roku mierne prepadnú, a to až o 0,2 perc. V roku 2022 by, podľa očakávania riaditeľov projektových spoločností, mali vzrásť, a to až o 2 perc. „Je veľmi ťažké predpovedať, ako sa bude uberať stavebníctvo v nasledujúcom období, keďže epidémia koronavírusu stále neutícha. Každopádne, na trhu zaznamenávame veľmi ostrý konkurenčný boj a mnoho zákaziek vyhrávajú spoločnosti s cenami pod úrovňou nákladov. Toto môže spôsobiť v nasledujúcich rokoch opäť problémy s hradením záväzkov a možnými reštrukturalizáciami, prípadne úpadkom niektorých firiem. Už v minulom roku sme vyzývali štátnych investorov o to, aby sa venovali príprave čo najväčšiemu množstvu projektov, pretože zásoba prác všetkých stavebných spoločností sa začne v roku 2021 rýchlo znižovať. Na tento rok máme síce zazmluvnené zákazky zhruba v rovnakom objeme ako v tomto období v roku 2020, avšak výhľad na rok 2022, čo sa týka objemu prác, pre väčšinu stavebných spoločností je zatiaľ skôr pesimistický.“ doplňuje za stavebný sektor Dalibor Novotný, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SMS a.s.

Stavbári majú zákazky na 7 mesiacev dopredu

Veľké stavebné spoločnosti (s ročným obratom nad 4 mil. eur) očakávajú prepad svojich tržieb, a to až o 1,3 perc. v tomto roku. V roku 2022, naopak, predikujú rast svojich tržieb, a to o 2,7 perc. Tržby malých stavebných spoločností sa budú v tomto roku blížiť stagnácii, kedy tieto spoločnosti v priemere uvádzajú rast svojich tržieb o 0,4 perc. V roku 2022 malé stavebné spoločnosti očakávajú rast tržieb, a to až o 1,7 perc. Tržby stavebných spoločností, ktoré sa zaoberajú pozemným staviteľstvom, sa tento rok prepadnú o 0,6 perc. a v nasledujúcom roku, naopak, porastú až o 1,7 perc. V inžinierskom staviteľstve, naopak, vzrastú o 0,9 perc. v tomto roku a o ďalších 2,8 perc. v nasledujúcom roku. Stavebné spoločnosti na Slovensku majú priemerne zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to pre 38 perc. opýtaných rovnako dlhá doba. Pre takmer polovicu opýtaných (46 perc.) ide o pokles tejto doby. Pre zostávajúcich 16 perc. opýtaných respondentov ide o čiastočný nárast tejto doby.

1 sn

2 sn

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie