[webnoviny.sk] Trh stavebných prác by sa mal znížiť, ale v budúcom roku čaká odvetvie výraznejší rast

Stavebné spoločnosti očakávajú v tomto roku pokles trhu stavebných prác o 1,7 percenta. V budúcom roku by podľa opýtaných riaditeľov stavebných spoločností mal rásť trh o 2,5 percenta. Tržby sa v tomto roku prepadnú o 0,2 percenta. V roku 2022 by mali vzrásť o 2 percentá. Veľké spoločnosti očakávajú prepad tržieb o 1,3 percent v tomto roku.

V roku 2022 predikujú rast tržieb o 2,7 percenta. Tržby malých firiem sa budú v tomto roku blížiť stagnácii, očakáva sa rast len o 0,4 percenta. V roku 2022 však očakávajú rast tržieb o 1,7 percenta. Vyplýva to z polročného štúdia slovenského stavebníctva, o ktorej informoval na online konferencii lídrov slovenského stavebníctva riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.

Vyťaženosť firiem by mala rásť

Podľa štúdie veľké a malé firmy majú rozdielne očakávania ohľadom vývoja trhu. Kým veľké predikujú prepad trhu o 3,7 percenta v tomto roku a v roku 2022, naopak, očakávajú rast trhu o 2,9 percenta, tak malé firmy predikujú pre tento rok prepad trhu o 0,6 percenta. V nasledujúcom roku očakávajú rast trhu o 2,2 percenta.

Kapacity firiem sú vyťažené na 75 percent. V druhom polroku tohto roka by malo vyťaženie kapacít mierne vzrásť, a to na 84 percent. Ako dodal Michal Vacek, v januári až marci 2021 bolo vydaných 400 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s minulým rokom predstavovalo rast o 43,9 percenta.

Hodnota oznámení o stavebnej zákazke činila 499 miliónov eur a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 32 percent. Pre nadlimitné zákazky klesla hodnota o 70,2 percenta.

Koronakríza sa dotkla stavebníctva len okrajovo

Podľa štátnej tajomníčky rezortu dopravy a výstavby Kataríny Brunckovej v porovnaní s inými sektormi stavebníctvo až tak výrazne zasiahnuté koronakrízou nebolo. Ako pripomenula, jej rezort sa snaží pomôcť stavebníctvu, a to aj prostredníctvom eurofondov či tých 700 miliónov eur, ktoré sú vyčlenenvaceké v pláne obnovy.

Tam sú aj financie na obnovu budov. Bude podľa nej záležať na stavebnom trhu, ako aj na spolupráci verejného a súkromného sektoru, do akej miery sa spotrebujú tieto finančné zdroje.

Verí, že k obnoveniu stavebníctva prispeje aj zmena legislatívy, a to čo sa týka stavebného zákona z dielne vicepremiéra Štefana Holého, ku ktorému medzirezortné pripomienkové konanie čoskoro končí. Pomôcť majú aj projekty v rámci obnovy železničnej infraštruktúry či výstavby a opráv ciest.

Pomôcť môže bytová výstavba

Ako podotkol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik, koronakríza slovenské stavebníctvo zasiahla viac ako v okolitých krajinách. Poukázal na prepady stavebnej produkcie v minulom i v tomto roku. To, čo pomáha, je bytová výstavba. Klesá však pozemné stavebníctvo a dramaticky sa prepadáva inžinierske stavebníctvo o ďalších 18 percent.

Prepad súvisí aj s tým, že poklesol počet verejných obstarávaní. Za dôležité považuje Pavol Kováčik, že v pláne obnovy je veľká porcia stavebných investícií na obnovu budov či dopravnú infraštruktúru. Privítal existenciu plánu výstavby cestnej infraštruktúry. Vláda by podľa neho mohla pomôcť stavebníctvu v plánovaní a vyčlenením financií na projektové a prípravné práce. Za dôležitú považuje aj podporu pre digitalizáciu v stavebníctve.

Na online konferencii diskutovali o aktuálnom stave slovenského stavebníctva aj štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, štátny tajomník rezortu investícií Dušan Velič či riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania Jaroslav Lexa. O dopadoch koronakrízy na stavebný sektor hovoril vedúci oddelenia prípravy pre stavebné povolenie Národnej diaľničnej spoločnosti Tomáš Pollák, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania Tomáš Lamprecht i generálny riaditeľ firmy Považská cementáreň Ladce Anton Barcík.

Do diskusie sa zapojili aj riaditeľ Stavby Mostov Slovakia Dalibor Novotný, výrobný riaditeľ spoločnosti Dopravoprojekt Jozef Harvančík či člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Ján Jakubov.

 

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/vrealitach/trh-stavebnych-prac-by-sa-mal-znizit-ale-v-buducom-roku-by-mal-vyraznejsie-rast/

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie