[trend.sk] Infografika: Kľúčové úseky z plánu výstavby ciest a diaľnic na mape

freeway from above t20 1WEJmg

Odvážnejšie financovanie harmonogramu dostavby diaľnic by umožnilo zrealizovať desiatky ďalších projektov.

Limit investícií je po konzultáciách s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) nastavený na 0,8 percenta HDP ročne, teda 700 až 800 miliónov eur. Rezort dopravy však pripomína, že iné štáty vo fáze budovania nadradenej infraštruktúry investujú do výstavby a obnovy ciest priemerne 1,1 až 1,2 percenta HDP.

Takáto úroveň alokácie by umožnila pripravovať každý rok o dva-dsať až dvadsaťpäť úsekov viac. ÚHP stanovený limit zdôvodňuje tým, že ide o priemer za posledné roky, a odvoláva sa na kapacitu stavebného sektora. Stavať za viac by podľa neho firmy nezvládali. Stavebné firmy v tom však problém nevidia. „Sektor sa dokáže prispôsobiť,“ hovorí predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. „Dôležité je len to, aby medziročný nárast nebol skokový, ale postupný,“ dodáva. Slovenský stavebný sektor by podľa neho bol schopný zvládnuť aj dvojnásobný objem zákaziek. Harmonogram investícií navyše v súčasnosti neobsahuje príspevok z nového balíka eurofondov.

Celý článok si môžete prečítať na: https://www.trend.sk/trend-archiv/infografika-klucove-useky-planu-vystavby-ciest-dialnic-mape

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie