Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Rádio Slovensko] relácia: Z prvej ruky (10.5.2021)

Hostia: Martin Hypký (štátny tajomník podpredsedu vlády Štefana Holého), Pavol Kováčik (predseda Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska) a Radomír Brtáň (prvý podpredseda ZMOS-u).

Koniec čiernych stavieb, rýchlejšie procesy a predovšetkým možnosť rýchlo stavať nájomné byty. S takouto ambíciou prichádza do pripomienkového konania novela stavebnej legislatívy. Ide o dva zákony, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie na Slovensku. Stavebníci uznávajú, že zmeny sú progresívne, ale upozorňujú, že ich uvedenie do praxe nie je reálne do pol roka od schválenia. Obce a mestá návrhy v minulosti kritizovali a spolu so stavebníkmi sa im nepáči ani fakt, že pri tvorbe takých dôležitých zákonov nemohli byť od začiatku. Sú teda ciele zákona realistické? Nepovedú naopak k zhoršeniu situácie v stavebníctve a povoľovacích procesoch? Moderuje: Juraj Jedinák.

Reláciu si môžete vypočuť z archívu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1175# začiatok od 1:58.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline