Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Gratulácia Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC) k opätovnému zvoleniu Pavla Kováčika za prezidenta ZSPS

Dňa 4.12.2020 bol na Úrad ZSPS doručený list prezidenta Európskej federácie stavebného priemyslu, Thomasa Bauera, ktorý v mene svojom a členov riadiaceho výboru FIEC zablahoželal Pavlovi Kováčikovi k opätovnému zvoleniu do funkcie prezidenta ZSPS. V liste zároveň vyjadril presvedčenie, že pod pokračujúcim vedením prezidenta a nových orgánov ZSPS sa bude naďalej prehlbovať spolupráca medzi zväzom a federáciou.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline