Gratulácia Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC) k opätovnému zvoleniu Pavla Kováčika za prezidenta ZSPS

Dňa 4.12.2020 bol na Úrad ZSPS doručený list prezidenta Európskej federácie stavebného priemyslu, Thomasa Bauera, ktorý v mene svojom a členov riadiaceho výboru FIEC zablahoželal Pavlovi Kováčikovi k opätovnému zvoleniu do funkcie prezidenta ZSPS. V liste zároveň vyjadril presvedčenie, že pod pokračujúcim vedením prezidenta a nových orgánov ZSPS sa bude naďalej prehlbovať spolupráca medzi zväzom a federáciou.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie