[trend.sk] Zamestnávatelia oceňujú zdobrovoľnenie gastrolístkov v Zákonníku práce

Príspevok na stravu by zároveň nemohol byť predmetom prípadnej exekúcie vedenej voči zamestnancovi

Zamestnávatelia oceňujú ,,zdobrovoľnenie" stravných poukážok (gastrolístkov). Je však potrebné vyriešiť ustanovenie o výbere zamestnancom, a to buď prostredníctvom rozhodnutia ich zástupcov, ako sú odbory a zamestnanecká rada, alebo sa na forme platieb za stravu dohodne väčšina zamestnancov. Informoval o tom Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v spoločnom vyhlásení zamestnávateľských organizácií k problematike gastrolístkov v novele Zákonníka práce schválenej vládnym kabinetom.

Zamestnávatelia vo vyhlásení zároveň navrhujú, aby provízie emitentom boli limitované do výšky 2 percent pri predaji aj spätnom výkupe. Samotné stravovacie poukážky by sa pritom používali výhradne v elektronickej forme. Podľa zamestnávateľov je nevyhnutné zapracovať do legislatívneho návrhu, aby peňažný príspevok na stravu bol v rovnakom daňovom a odvodovom režime ako v súčasnosti gastrolístky, teda nepodliehal daniam ani odvodom. Príspevok na stravu by zároveň nemohol byť predmetom prípadnej exekúcie vedenej voči zamestnancovi.

,,Zamestnávatelia záverom vyzývajú aj odbory, aby konečne začali obhajovať záujmy zamestnancov a nepodieľali sa na zachovaní biznisu pre emitentov na úkor tých, ktorých záujem by mali obhajovať," dodali zamestnávateľské zväzy vo vyhlásení.

Okrem RÚZ je pod vyhlásením podpísaná Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Asociácia slovenských kúpeľov, Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, IT Asociácia Slovenska, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu, Slovenská asociácia poisťovní, Slovenská banková asociácia, Slovenské združenie pre značkové výrobky, U. S. Steel Košice, Združenie podnikateľov Slovenska, Zväz cestovného ruchu SR, Zväz obchodu SR, Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Článok prevzatý z https://www.trend.sk/spravy/zamestnavatelia-ocenuju-zdobrovolnenie-gastrolistkov-zakonniku-prace

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie