Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
02/2014 Polyfunkčný dom GAGARINKA

INFOPANEL

Foto: Ing. arch. Miroslav Duchoň

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba Bratislava, Gagarinova 10a

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Miroslav Duchoň, Ing. arch. Zuzana Duchoňová, PhD.
Projektant architektonickej časti: DD Architekti s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Jozef Augustín
Hlavný zhotoviteľ: Bau3Mex a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Stanislav Batel
Stavebník: Apartmens & Gallery s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Marek Braniš
Celkové investičné náklady bez DPH: 4.5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 04/2012 – 01/2014

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Napriek limitovanému pozemku komunikáciou Gagarinova ulica a kanalizačným zberačom .sa podarilo navrhnúť a realizovať stavbu, ktorá v sebe spája tri funkcie - administratívu, kultúrne aktivity galériou umenia a moderného bývania. Vznikol tak projekt, v ktorom je výrazné hmotové členenie administratívnej časti z uličných pohľadov upokojeného severnou fasádou bytovej časti, ktorá je naopak dominantná v členení zo strany vnútrobloku. Administratívna časť má 7 NP, bytová časť 6 NP. Na 1. PP je garáž s 35 parkovacími miestami, na teréne je ich 25. Počet bytov je 17, a to dvo- troj- a päťizbových. Priestory administratívy vytvárajú samostatné celky, na jednotlivých podlažiach sú čitateľné aj na fasáde predsadeným preskleným kubusom a pásovými oknami. Veľkoryso koncipovaný priestor galérie umenia je možné variabilne členiť posuvnými panelmi podľa koncepcie jednotlivých expozícií a podujatí. Moderné riešenie bývania s prevažne dvojizbovými bytmi plní funkciu pohodlného moderného bývania s veľkými lodžiami, orientovanými na južnú stranu a do vnútrobloku. Strešná záhrada nad 2. NP s plochou 374,75 m2 je oázou zelene a oddychu v nadväznosti na administratívne priestory a umožňuje aj letnú exteriérovú expozíciu galérie. Do celej budovy je bezbariérový prístupom do všetkých jej častí. Stavebno-konštrukčné riešenie – budova polyfunkčného domu je rozdelená do dvoch dilatačných celkov. Zvislé nosné konštrukcie - železobetónové, monolitické steny s otvormi a železobetónové, monolitické stĺpy. Murované steny sú nenosné, len deliace. Vodorovné nosné konštrukcie a schodiská sú železobetónové, monolitické. Exteriér je zateplený minerálnou vlnou ako kontaktný zatepľovací systém alebo prevetrávaná fasáda s obkladom z kompaktných fasádnych dosák v parteri a na presklenom kubuse administratívnej časti. Tieto dosky sú použité aj ako výplne balkónov a loggií. Vykurovanie - teplovodnou plynovou kotolňou umiestnenou v suteréne budovy. Polyfunkčný dom GAGARINKA vznikol úzkou súčinnosťou architektov a projektantov architektonického a stavebno-technického riešenia dotiahnutím do všetkých detailov a kvalitnou stavebnou realizáciou hlavným zhotoviteľom

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline