Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
03/2014 One Fashion Outlet Voderady

INFOPANEL

Foto: Michal Zelník, Peter Dzurianin, David Vaverčák, Jaroslav Feder

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Voderady 440, Voderady

Autor architektonického riešenia: Mr Peter Gamble BSc, Barch, Holder Mathias Architects (UK) 
Projektant architektonickej časti: Dr Natasha Chibireva BA, March, PhD (UK) 
Projektant – statika stavby: Ing. Michal Matěják, Projekt Holding, a. s. (CZ) 
Hlavní zhotovitelia: REALIZ a. s., ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o. 
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Tibor Világi, Ing. Slavomír Oravec 
Stavebník: One Fashion Outlet 1 s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Peter Brna 
Celkové investičné náklady bez DPH: 26,5 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: 13,5 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2012 – 10/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

One Fashion Outlet predstavuje vyšší štandard – 4. generácia - v oblasti nákupno-zábavných centier. Komunikačné napojenia oddeľujú časť zásobovania a nákupnú zónu. Pre príjemnú pohodu návštevníkov využíva prírodné materiály, najmä drevo. Odklonil sa od tradičných postupov odvodu dažďových vôd a využíva dažďové vody vybudovaním bio jazera s kaviarňou, na spríjemnenie celého prostredia, v ktorom je .

Celková plocha: 109.541 m2, zastavaná plocha: 21.438 m2, predajná plocha:15.350 m2, pasáže, arkády, chodby: 3.082 m2, občianska vybavenosť a kancelárie: 600 m2, vodná nádrž - jazero: 5.411 m2, komunikácie a parkovacie plochy: 82.692 m2, cyklochodník: 1.136 m2, chodníky pre peších: 2.895 m2 , počet obchodných jednotiek: 71, počet parkovacích miest: 1.350, dobíjacia stanica elektromobilov: 1.

Obchodný areál ohraničuje obojstranná obchodná ulica, prekrytá preskleným zastrešením s prerušovanou sériou otvorených „námestí“ rôznych veľkostí a atmosfér. Vstupy do týchto „ulíc“, ako aj fasády námestí tvoria arkády po celej výške jednopodlažných priečelí. Budovy sú jednopodlažné. Strechy nad obchodnými prevádzkami sú vyspádované tak, aby ich najnižšie miesto vždy smerovalo k parkovisku, prípadne okolitým pozemkom. Najvyššie sú nad obchodnými ulicami. Presklená strecha kopíruje sklon strechy, a tak ešte viac prispieva k dojmu budovy, ktorá prirodzene vyrastá z okolitého terénu.

Hlavné fasády, smerujúce do nákupných ulíc, sú väčšinou presklené, nesené subtílnou drevenou konštrukciou. Pôsobia moderne a sviežo. Priečelia obchodov sú doplnené prvkami s drevenými obkladmi, taktiež vchody do jednotlivých prevádzok sú akcentované portálmi so sklenými dvermi. Fasády sú členené na viacero menších častí, ktoré vysúvaním a ustupovaním vytvárajú dojem viacerých budov, zoskupených vedľa seba.

Obslužná komunikácia, je od okolitého prostredia odtienená existujúcim pásom zelene. Obslužné fasády sú zo sendvičových panelov. V časti terénnych a parkových úprav je viditeľnosť týchto servisných priestorov blokovaná výsadbou trvale zelených stromov.

Stavebno-konštrukčné riešenie Budova - železobetónový sklelet skelet založený na prefabrikovaných pilótach. Na stĺpy sú uložené väzníky a na nich trapézový plech. Nosná konštrukcia reštaurácie - drevený rám, podopretý železobetónovými prefa stĺpmi. Schodiská sú oceľové, jednoramenné so zábradlím, stupne sú drevené.

Vodná nádrž - umelé jazero - umelá vodná plocha typu a technického riešenia Bio-jazera. Jeho brehy sú spevnené monolitickou železobetónovou konštrukciou. Okolo celého jazera je spevnená plocha betónovou dlažbou. Plocha jazera – dve samostatné vodné plochy, prepojené prietokovým kanálom. Ponad prieplav sú oceľové lávky pre peších. Na jazere je kaviareň. Opláštenie je z hliníkových zasklených stien s vnútorným zasklením s izolačným dvojsklom. Prístup ku kaviarni je oceľovou lávkou pre peších. Po celej ploche jazera sú vysadené filtračné rastliny.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline