Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
01/2014 Rezidenčný komplex Nová terasa

INFOPANEL

Foto: Tomáš Manina

HLASUJ CV2014 MEDIARezidenčný komplex Nová terasa, novostavba

Košice, Fatranská ul.

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Matúš Vallo, Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Branislav Husárik, Ing. arch. Peter Janeček, Ing. arch. Dušan Chupáč, Ing. arch. Mateja Vonkomerová
Projektant architektonickej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice
Projektant stavebnej časti: ENTO, spol. s r. o. Košice
Hlavní zhotovitelia: MV Staving, a. s., Metrostav SK a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Krescanko
Stavebník: eMeM, spol. s r. o.
Dozorná činnosť: ENTO, spol. s r. o. Košice
Celkové investičné náklady bez DPH: 11,12 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 10,06 mil. €
Lehota výstavby: 10/2011 – 11/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Rezidenčný komplex Nová Terasa sa dostal do povedomia obyvateľov Košíc. Vysoko pozitívne ho hodnotia nielen jeho vlastní obyvatelia, ale aj predstavitelia samotného mesta Košice. V očiach predstaviteľov mesta je tento projekt jeden z najlepších, realizovaných za ostatné roky.

Je predstaviteľom unikátnej kompaktnej mestskej štvrte s pestrou urbanistickou štruktúrou a s bohatou artikuláciou exteriérových priestorov. Kvalitné ale dostupné bývanie v lokalite so špecifickou atmosférou a vďaka svojej polohe je akoby izolovaný s charakterom takmer uzavretej štvrte „gated community“, ako aj s výbornou dostupnosťou centra mesta a s dobrým dopravným napojením automobilovej dopravy, ale najmä MHD. Okrem výnimočnej architektúry s kvalitnou komplexnou realizáciou celého komplexu, sú jeho ďalšími benefitmi: dostatok zelene, funkčné vnútrobloky s nadštandardnými sadovými úpravami, ticho a žiadna tranzitná doprava. V troch bytových domoch s 5. až 9. NP je 161 1– 5-izbových bytov, ako aj 97 parkovacích miest v nich a 243 na teréne. Na najvyšších podlažiach sú viacizbové byty vyššieho štandardu s terasami a na vegetačných strechách, na nižších podlažiach byty stredného štandardu s predzáhradkami, logiami a balkónmi. K všetkým bytom prislúchajú kobky.

Každý bytový dom je jedinečný - 1. NP je poznávacím znamením domu a posledné ustúpené podlažie, reflektujúce rôzne bytové typológie, svojim stvárnením umožňuje vytvárať veľkorysé terasy a výhľady. Vnútrobloky sa stávajú centrom novej komunity, veľmi dôležitým prvkom každého príjemného bývania a zároveň chráneným miestom na malé oddychové aktivity pre deti aj dospelých - ihrisko a relaxačná zeleň s posedením. Nové detské ihrisko s tartanovým povrchom pod umelým kopcom je výrazne farebné a vďaka použitému materiálu aj bezpečné. Pozdĺž chodníkov sú lavičky ako jednoduché drevené prvky drobnej architektúry, obdĺžnikového tvaru.Stavebno-konštrukčné riešenie – monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropnými doskami, uloženými na stĺpoch, stužujúcich stenách a jadrách. Železobetónové i murované konštrukcie sú zateplené. Ústredné vykurovanie je teplovodné s nútenou cirkuláciou o tepelnom spáde 75/55 oC.

​ 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline