Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
04/2014 EcoPoint Office Center

INFOPANEL

Foto: Tomáš Manina

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Košice, Magnezitárska 2/C

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
Projektant architektonickej časti: Proma s. r. o.
Projektant vykurovacích a chladiacich zariadení: ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: SEMOS, spol. s r. o. Prešov
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Ondrejčák
Stavebník: EcoPoint, s. r. o.
Developer: Bischoff et Compagnons
Dozorná činnosť: ENTO, spol. s r. o. Košice
Celkové investičné náklady bez DPH: 9,0 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 07/2012 – 12/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: A1

Košická novostavba EcoPoint Office Center Košice je ekologickou a udržateľnou budovou so zdravým pracovným prostredím a nízkymi prevádzkovými nákladmi. Jej ďalšími výhodami sú ideálna poloha, dostupnosť a viditeľnosť. Použitými materiálmi, novými technológiami aj znížením nákladov na vykurovanie a chladenie o 70 %, sa v tejto budove znížia takmer o 30 % prevádzkové náklady. Energetický certifikát v úrovni A1 zaraďuje stavbu medzi špičky na Slovensku. Vďaka všetkým týmto prednostiam budova získala v roku 2010 na výstavbe EXPOREAL v Mníchove strieborný predcertifikát nemeckého ocenenia pre udržateľnú výstavbu DGNB (Das Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen) v kategórii Strieborný, ako vôbec prvá budova v Strednej Európe. Keďže budova predstavovala významný počin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby za uplynulé obdobie získala v roku 2014 aj Cenu Visio 2020, ktorú udeľuje časopis Eurostav. V tomto období sa finalizuje proces certifikácie budovy podľa amerického certifikačného systému LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Predpokladá sa, že budova získa jeden z najvyšších stupňov, čím sa stane najzelenšou certifikovanou budovou Slovenska v súčasnosti.

Budova je modernou a pritom jednoduchou kompozíciou dvoch kubusových hmôt (rozdielne vysokých), vsadených, resp. pričlenených jednej k druhej pod uhlom 90°. Väčšia, dominantná časť, má 6 NP a mierne „uskočenú“ fasádu parteru. Pravidelný hranol je prekrytý plochou strechou s vybiehajúcimi atikami. Jej fasádu tvorí plný, obkladaný plášť s okennými otvormi v nepravidelnom výškovom rastri. Obklad je prevetrávaný, na prízemí z kamenných platní a na ostatných NP je hliníkový. Menšia, užšia a nižšia hmota - 4-podlažná pravidelná hmota, pričlenená k hlavnej hmote do tvaru písmena „L“. Presklený kubus je v pôdorysnom, materiálovom a výrazovom kontraste voči zvyšku stavby. Fasáda - kompaktná celozasklená hliníková, predsadená pred nosnú konštrukciu budovy. Hliníkový presklený plášť prebieha cez všetky podlažia. V úrovni prízemia je táto časť budovy voľná, s prebiehajúcimi stĺpmi pre suterén a zvyšné NP. Na takto prekrytej ploche je pohotovostný parking. Bezberiérový vstup je do všetkých priestorov budovy.

Stavebno-konštrukčné riešenie - hlavná nosná konštrukcia: monolitický železobetónový skelet s bezprievlakovými stropmi, betónovými obvodovými stenami a centrálnym komunikačným jadrom. Zakladanie na vŕtaných železobetónových pilótach s hlavicami, medzi ktorými sú rozmiestnené aj energovrty, slúžiace pre energetické zásobovanie budovy. Strešný plášť je neodvetrávaný s posypom drveným štrkom, resp. so záhradnou úpravou ako zelené strechy.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline