Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
11/2014 Informačné a tréningové centrum JE Mochovce

INFOPANEL

Foto: Ester Šabíková

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, JE Mochovce

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Viktor Šabík
Projektant architektonickej časti: BARAK architekti, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: BARAK architekti, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Džúr
Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Július Kliman
Celkové investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 10/2011 – 08/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Novostavba ITC Mochovce je základom Informačného a tréningového centra, slúžiaceho širokej verejnosti na zoznámenie s históriou výroby elektrickej energie a jej technológiou výroby v atómových elektrárňach v interaktívnom multimediálnom múzeu. Táto stavba slúži aj ako výukové, tréningové a kongresové centrum pre zamestnancov a dodávateľov samotnej elektrárne.

Stavba sa nachádza mimo samotného areálu EMO (Elektrárne Mochovce), v blízkosti hlavnej vrátnice. Plní aj reprezentatívnu funkciu a je miestom prvého kontaktu návštevníkov elektrárne. Koncept je založený na hmotovom riešení, vychádzajúcom z kombinácie základného kvádrového objemu so štyrmi výraznými rizalitmi. Kompozičné osi, vychádzajúce z architektonického konceptu, sa odrážajú vo vnútornom priestorovom členení stavby, v polohe a tvare rizalitov a v krajinárskom prepojení interiéru s okolitou krajinou. Interiérové komponovanie priestorov je inšpirované okolitými štruktúrami. Hlavný vstup do budovy je v južnom rizalite, hmotovo tvoriacom jeden celok so strešným svetlíkom, presvetľujúcim hlavné auditórium.

Hmotové riešenie vychádza z kombinácie základného kvádrového objemu so štyrmi výraznými rizalitmi. Kompozičné osi, vychádzajúce z architektonického konceptu, sa odrážajú vo vnútornom priestorovom členení budovy, v polohe a tvare rizalitov a aj v krajinárskom riešení exteriérových plôch a zelene. Hlavný vstup do budovy sa nachádza v južnom rizalite, ktorý hmotovo tvorí jeden celok so strešným svetlíkom, presvetľujúcim hlavné auditórium.

Prevádzka Informačného a tréningového centra má tri hlavné funkcie. V západnej časti budovy je Informačné centrum s hlavným expozičným priestorom cez 2 podlažia a galériou. Stredná časť pre hlavné auditórium s priľahlými učebňami, ktoré sa môžu variabilne spájať a oddeľovať mobilnými stenami. Východná časť slúži pre tréning pracovníkov, sú tu najmä učebne, rokovacie miestnosti a kancelárie.

Stavebno-konštrukčné riešenie – železobetónový monolitický skelet (steny a stĺpy).

Fasáda – prevetrávaná zasklená a obklad predzvetraný titanzinkový plech.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline