Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
12/2014 Logistické, administratívne a školiace centrum HERZ Slovensko

INFOPANEL

Foto: Andreas Hafenscher

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bernolákovo, Priemyselná ul. 3131

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Aleš Hradecký, PhD., Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. Dušan Bukovan, PROMA, s. r. o. 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Dušan Bukovan 
Projektant technologického vybavenia - Vykurovanie, Chladenie, Vzduchotechnika : Ing. Jaroslav Polák - B.J.A. Nature Energy s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: CONCO s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Svatopluk Dolák 
Stavebník: HERZ, spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Gleeds ČR s. r. o., o. z. Gleeds Slovensko 
Celkové investičné náklady bez DPH: 2,75 mil. € 
Stavebné náklady bez DPH: 2,5 mil. € 
Lehota výstavby: 08/2012 – 06/2013

Trieda energetickej hospodárnosti budovy: A/A1

Areál spoločnosti HERZ Slovensko je súčasťou vznikajúcej zóny distribučných centier v obci Bernolákovo. Stavba je riešená za účelom vybudovania distribučného centra a sídla spoločnosti na Slovensku. Návrh architektonického a konštrukčného riešenia skladovej haly a administratívnej budovy vychádza z konceptu udržateľnej výstavby, úzko súvisiaceho s filozofiou firmy Herz, zameriavajúcej sa na výrobu produktov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie energetickej náročnosti budov. Stavba pozostáva z dvoch častí: skladovej haly a administratívnej budovy funkčne i hmotovo spojených do jedného objektu. Skladová hala je energetiky úsporný objekt s vyžívaním odsávaného vzduchu z administratívnej budovy a doplnkového vykurovacieho systému. Administratívna budova je nízkoenergetický objekt zaradený do energetickej triedy „A“.. Hlavným konštrukčným prvkom objektov sú drevené nosné konštrukcie. Skladovú halu charakterizujú drevené votknuté rámy s priehradovou priečlľou so styčníkovými doskami a stĺpmi z lepeného lamelového dreva. Administratívna budova je drevostavba z rámov z lepeného lamelového dreva opretých o centrálne železobetónové jadro. Plášť objektu je difúzne otvorenou konštrukciou sendvičovej skladby s tepelnou izoláciou z fúkanej celulózy drevovláknitých dosák. Nosnú konštrukciu plášťa tvoria drevené priehradové nosníky s oceľovými diagonálami.

Ekologický koncept - využívanie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlá voda - voda, solárne kolektory, chladenie - natural cooling, rekuperácia teploty odpadného vzduchu, koncentrácia dažďových vôd na pozemku.

Konštrukcia obalového plášťa - Základnou myšlienkou energetickej optimalizácie bolo vypracovanie variant rôznych parametrov obalového plášťa administratívnej budovy pre splnenie požiadavky nízkoenergetickej stavby. Z celkového spracovania 8 variantov, vzhľadom na konštrukčné riešenie a teplotechnické parametre obalového plášťa a vyhodnotenie všetkých relevantných kritérií bola stanovená optimálna skladba obalového plášťa, a to skladba obvodového stenového plášťa a skladba strešného plášťa.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline