Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
22/2014 Danubiana Meulensteen Art Museum

INFOPANEL

Foto: Robert Kucmen, Ján Kukuľa

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo, k. ú. Hanuliakovo

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Jozef Jakuš
Projektant architektonickej časti: Atelier 008 s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Marián Halvoň
Hlavný zhotoviteľ: Združenie AVA-stav, s. r. o. – CFE Hungary, AVA-stav, s.r.o. - líder združenia
Hlavný stavbyvedúci: Ing. František Kováč
Stavebník: Danubiana – centrum moderného umenia, n. o.
Dozorná činnosť: Ing. Robert Helm, Ing. Jozef Markulják, Ing. Ladislav Hoffmann
Celkové investičné náklady bez DPH: 5,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 4,4 mil. €
Lehota výstavby: 03/2013 – 09/2014

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Prístavba Danubiany je výsledkom ojedinelej spolupráce holandského zberateľa umenia Gerarda Meulensteena, slovenského galeristu Vincenta Polakoviča a Ministerstva kultúry SR. Je výnimočným architektonickým i stavebným dielom, zásluhou spoločného úsilia hlavného zhotoviteľa, jeho subdodávateľov, projektantov a dozorného tímu stavebníka, takmer verným zhmotnením pôvodnej autorskej architektonickej koncepcie a bolo hlavným zhotoviteľom dodané v stanovenom termíne a za dohodnutú cenu (!). Výsledkom tejto príkladnej spolupráce je tento čarokrásne na návštevníkov pôsobiaci stánok umenia - plocha areálu 12,000 m2, úžitková plocha 2,495 m2 (prístavba), zastavaná plocha 2,726 m2 (prístavba), 1 NP, plocha pochôdznej strechy 2.900 m2 (sochársky park), parkovacia plocha A (40 stání) 1.112 m2, parkovacia plocha B (34 státí) 2.100 m2, počet parkovacích miest 74 (vrátane 4 státí pre telesne postihnutých).

Rozšírenie výstavných priestorov existujúcej budovy na účely umiestnenia trvalej expozície slovenského, holandského a medzinárodného umenia podlažnou plochou takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie v kultivovanom umeleckom prostredí, vyžadovalo maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. „Krajina“ pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku, je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá, až asketická paleta materiálov a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej s prírodou. Sadové, parkové a terénne úpravy sú súčasťou celkovej architektonickej koncepcie. Výstavbou nových pavilónov v brehovej zóne prednej časti pôvodného parku získal tento exteriérový priestor intímnejší charakter, ktorý svojou atmosférou kontrastuje s otvoreným a živlom vystaveným priestorom zadného parku, ktorý bol novou výstavbou ovplyvnený minimálne.

Stavebno-konštrukčné riešenie – Zvislé nosné konštrukcie skeletový systém so zvislými zavetrovacími stenami v každom dilatačnom celku. Steny sú monolitické zo železobetónu. Stĺpy štíhle kyvné stojky z valcovaných rúr sú ukončené platňami. Steny sú z liateho železobetónu. Vodorovné nosné konštrukcie Strop – strecha miestne uložená na stenách a v mieste stĺpov na skrytých hlaviciach. Konzola strešnej dosky, vysunutá 9 m nad hladinu vody, je oceľová priestorová konštrukcia.

Fasáda - Opláštenie kombinácia presklených stien a plných blokov výstavných sál s prevetrávanou fasádou. Presklené steny s vysoko kvalitných izolačných trojskiel s tieniacim účinkom. Plné časti fasády - nosné steny z liateho železobetónu. Predná hrana charakteristického prvku budovy zvlnenej atiky – z predpatinovaného titanzinkového plechu, fixovaného na podklad bez klasických vystupujúcich falcovaných spojov. Južná obvodová stena vstupného foyer je z priesvitných, ale nepriehľadných panelov z profilovaného skla s tepelnoizolačnými vložkami.

Kapilárne vykurovanie a chladenie - využitie geotermálneho potenciálu podzemnej vody v pomerne stabilných teplotách. Teplo, resp. chlad je do vnútorných priestorov odovzdávané cez vykurované/chladené stropy pozostávajúce z kapilárnych rohoží. Vnútorné osvetlenie - aktuálne trendy; vo výstavných priestoroch výlučne LED reflektory, ktoré z momentálne dostupných svetelných zdrojov dosahujú najvyšší pomer príkonu a svietivosti a sú úsporné v prevádzke.

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline