Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
13/2012 Športovo-spoločenská centrum Tehelné pole I, novostavba, Bratislava

INFOPANEL

novostavba, Bratislava, Trnavská ul.

Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ivo Nahálka
Projektant architektonickej časti: ARCHINA s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Tomáš Bahno
Hlavný zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Bc. Peter Rešetka
Stavebník: TEHELNÉ POLE a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Rudolf Žiak, Ing. Marek Braniš
Stavebné náklady bez DPH: 25,912 mil. €

Bratislavské športovo-spoločenské centrum TEHELNÉ POLE I je úzko spojené s rekonštrukciou Zimného štadióna Ondreja Nepelu, na ktoré priamo nadväzuje a vytvára jeden samostatný funkčný komplex s dominantným športovým využitím, vhodne dopĺňajúcim túto lokalitu o požadované doplnkové funkcie. Je viacúčelovým s prevládajúcou funkciou prechodného ubytovania doplnenou o prevádzkovú činnosť.

Počas hokejových MS 2011 slúžil na ubytovanie účastníkov šampionátu i ako tlačové a informačné centrum. Dnes - prechodné krátkodobé a dlhodobé ubytovanie športovcov a účinkujúcich pri rôznych kultúrnych podujatiach. Jeho prevádzková časť je stabilnou administratívnou budovou. Projekt sa realizoval z dôvodu potreby ubytovacích kapacít v tejto časti mesta s ľahkým prístupom na Zimný štadión Ondreja Nepelu. Čiastočne rieši aj problém parkovania v blízkosti štadióna, pretože súčasťou investičného zámeru bolo zabezpečenie parkovania pre účastníkov športových a kultúrnych podujatí. Hotel ponúka služby aj pre širokú verejnosť - kongresové a banketové sály, reštaurácia, bar, posilňovňa, sauny, masáže a bazén. Tým túto lokalitu obohacuje o športové i kultúrne vyžitie. Pozostáva: z Hotela Double Tree by Hilton, Kongresového centra a Administratívneho centra. Počet podzemných podlaží: 1, počet nadzemných podlaží: 12 (hotel ), 6 (administratíva), počet parkovacích miest (osobné autá) 95, z toho v podzemných parkoviskách 76. Hotelová časť - počet hotelových izieb – 120, úžitková plocha 15.000 m2, kongresové centrum 2.000 m2, gastronómia 700 m2, relaxačné centrum 350 m2, administratívna časť 5.000 m2 .

Hmotové riešenie komplexu vychádza z témy športu charakterizovaným pohybom, rýchlosťou a dynamikou. Táto symbolika je prenesená do tvaru nadzemnej hotelovej časti, ktorej základný pôdorysný tvar má obrys letiaceho vtáka, symbol rýchlosti a pohybu. Tento zdroj inšpirácie ovplyvnil tvar hmoty vo vodorovnom aj zvislom smere. Hmotovým prepojením komplexu s tréningovými halami, s prevládajúcim vodorovným členením, sa podarilo ukončiť blok zástavby dynamicky do prevládajúcej zvislej hmoty, takže celok pôsobí tematicky aj funkčne ako jednoliaty urbanistický prvok. Výškovo je plasticky vytvarovaná aj fasáda plných i presklených plôch na eliminovanie nepriaznivých proporcií šírky a výšky, čím dostala stavba dynamický charakter. Tomuto efektu sa podriadilo aj farebné riešenie - plné plochy majú kamenný dvojfarebný obklad na závesnom systéme a sklené plochy majú tak isto dvojfarebné tónovania skiel. Základné pôdorysné členenie priestorov s centrálnym átriom - kombinácia rôznych smerov s danými uhlami, čím sa podarilo preniesť dynamický prvok aj do vnútra objektu a vytvoriť tak harmóniu medzi vonkajšou a vnútornou architektúrou.

Uznanie patrí aj hlavnému zhotoviteľovi stavby, žilinskej stavebnej firme VAHOSTAV–SK, a. s., ktorá dokázala za rekordných aj v slovenských podmienkach 18 mesiacov (!) odovzdať do prevádzky vysoko stavebno-technicky náročnú investíciu v stavebných nákladoch za cca 26 mil. eur (bez DPH).

Foto: Jiří Pazdera

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline