Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14/2012 Obytný súbor Pod vŕškami, blok A, novostavba, Bratislava

INFOPANEL

novostavba, Bratislava, Mestská časť Záhorská Bystrica

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ľubomír Bobek, Ing. arch. Tomáš Jávorka
Projektant architektonickej časti: ARCHITEKTI BOBEK JÁVORKA, s. r. o.
Projektant TZB: Coming projekt, s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: EUROSTAV-DS, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Csobó
Stavebník: Opera SL Group a. s.
Dozorná činnosť: Ing. Michal Michalčák
Stavebné náklady bez DPH: 6,800 mil. €

Obytný súbor (OS) sa napriek všeobecnému trendu vrátil ku klasickému konceptu obytného bloku s chráneným obytným dvorom. Priam učebnicovo odstupňuje verejné, poloverejné a súkromné priestory. Riešenie a vybavenie vnútrobloku s atypickými prvkami ihriska a malej architektúry, bohatá výsadba zelene zabezpečujú ideálne podmienky bývania, ktorým napomáha aj podzemné parkovanie áut. Striedma architektúra doplnená dynamickým a materiálovo výrazne riešenými opornými stenami je dobrým príkladom súčasnej rezidenčnej architektúry. Ústredným priestorom je obytné nádvorie s verejnými, poloverejnými a privátnymi plochami. Sadové úpravy a terén nádvoria sú terasovité, sledujúce spád terénu. V suteréne je 90 garážových státí a 7 miest okolo prístupových ciest okolo bloku. Veľkostné kategórie bytov: 1-, 2-, 3-, 4-, 5-izbové byty.

OS tvoria štyri budovy tvarované do písmena „L“. Vytvárajú obrysy štvorcového bloku a chránia ústredný priestor obytného nádvoria. Komplex je osadený do svahovitého terénu, čo vytvára dynamickú hru oporných stien. Umiestnenie 95% kapacity parkovania v podzemnej garáži je mimoriadne progresívne. Charakteristickými črtami architektúry obytných budov sú predovšetkým hranaté, čisté tvary, vystupujúce hmoty loggií a balkónov, ako aj sklené zábradlia. Priečelia 3. NP majú fasádny obklad z kompozitného materiálu Woodlok použitý aj na podlahové dosky terás. xxx Nad suterénom je 30 cm silná železobetónová doska, umožňujúca zmenu systému v ďalších podlažiach na murovaný systém, nezávislý na rastri stĺpov v suteréne. Nosný systém nad touto doskou tvoria murované medzibytové priečky a fasáda. Medzibytové steny sú zo špeciálnych nosných zvukovoizolačných tehál. Stropné konštrukcie sú železobetónové monolitické. Zastrešenie - jednoplášťovou plochou strechou doplnenou extenzívnou zelenou strechou. Zvukovo-izolačné vlastnosti sa vo všetkých konštrukciách bytového domu veľmi starostlivo riešili. 15 cm hrubá podlahová konštrukcia je v našich podmienkach výnimočná. Prvých 7 cm penobetónu slúži na „utopenie“ všetkých podlahových vedení a vytvorenie rovnej plochy pre kročajovú izoláciu. Vrchný sadrový poter vytvoril ideálne rovný a čistý povrch pre finálnu nášľapnú vrstvu podlahy zvolenej klientmi.

Tento obytný súbor je prvým blokom rozsiahleho urbanistického konceptu zástavby novej obytnej štvrte Pod vŕškami. Urbanistický koncept počíta maximálnym uprednostnením pešej a cyklistickej dopravy vnútri štvrte, ako aj s vytvorením „obytných ulíc“. Tieto princípy boli uplatnené aj v návrhu obytného bloku. Výstavba štvrte čaká na ďalší impulz investorskej skupiny OPERA SL.

Foto: Ing. arch. Tomáš Jávorka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline