Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015

VIII. etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015".

Vážené dámy, vážení páni,

na nedávnom XXIV. sneme Únie miest Slovenska za účasti zástupcov členských a spolupracujúcich miest, vrcholových predstaviteľov štátnej správy a tretieho sektora i významných zástupcov odbornej, akademickej i privátnej sféry, pani MUDr. Mária Orgonášová, čestná prezidentka AOZPO SR slávnostne vyhlásila VIII. etapu súťaže „Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015".

Účastníci ostatného XXVI. snemu prijali spoločné vyhlásenie – výzvu k účasti pre mestá, obce, samosprávne kraje, ale aj ďalších potenciálnych účastníkov - vydavateľov, umelcov, projektantov, predstaviteľov cirkví a cirkevných spoločností, zástupcov sociálnych, zdravotných, kultúrnych a spoločenských zariadení, charitatívnych organizácií, finančných ústavov, nadácií, formálnych i neformálnych občianskych združení i aktívnych jednotlivcov, aby sa zapojili so svojimi projektmi, resp. aktivitami s cieľom maximálne možnej integrácie zdravotne postihnutých osôb, seniorov, či iných marginalizovaných skupín spoločnosti.

V prílohe zasielame základnú informáciu o tomto projekte, „Súťažné podmienky", formulár Prihlášky pre mestá, obce a samosprávne kraje a formulár Prihlášky pre médiá, vydavateľov, umelcov, donorov.

Zároveň prikladáme aj oficiálne prevzatie záštity J.E. pána Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky nad vyhlásením výsledkov VIII. etapy súťaže, ktoré sa uskutoční 7.12.2015 počas Galavečera v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

So srdečným pozdravom

Marián Minarovič
generálny sekretár UMS
a člen Správnej rady Slovenska bez bariér

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie