Podpora mladých talentov

Dovoľte, aby sme sa predstavili - sme nezisková organizácia SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, občianske združenie. Naším zámerom je prispievať k rozvoju moderného vzdelávania zábavnou a interaktívnou formou, ktorá je príťažlivá pre deti i dospelých. Organizovaním rôznych súťaží pre deti a mládež podporujeme rozvoj ich kreativity a osobnosti. V spolupráci s Alianciou priemyselných zväzov organizujeme dve súťaže, ktoré majú uzávierku 10.októbra 2015.

1.Súťaž: "Viem, čím budem a prečo" http://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-viem-cim-budem-a-preco/

2.Súťaž: "Mladý filmový tvorca" http://www.avv.sk/nase-aktivity/sutaze/sutaz-mlady-filmovy-tvorca/

Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien bude prebiehať v dňoch 5.-8.11.2015 na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe, kde budú všetky výtvarné práce súťažiacich vystavené. Touto cestou by sme sa na Vás chceli obrátiť s prosbou o podporu mladých talentov formou sponzoringu či už finančnou formou alebo formou zaslania darov pre deti, ktoré im budú odovzdané ako ceny. Odmenených bude až 24 súťažiach, a to od najmenších škôlkárov, až po stredoškolákov.

Okrem súťaží, ktoré organizujeme, pripravujeme v rámci Emotovho mierového projektu vydanie publikácie pre deti pod názvom Posolstvo vody. Ide o krásny neziskový projekt známeho japonského vedca Dr.Emota Masaru, ktorého hlavným zmyslom je šíriť povedomie o význame vody na našej planéte už od najmladších generácií. Publikáciu plánujeme prezentovať 8.11.2015 o 16:00 hod na veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika v Inchebe na pódiu "Deti sú naše knihy" za hudobného doprovodu skupiny Musica Medica. Všetci naši sponzori sú na túto akciu srdečne pozvaní.

Ako protiponuku za sponzorskú spoluprácu Vám ponúkame zverejnenie v zozname sponzorov podujatia, zverejnenie Vášho loga na našej web stránke a na všetkých našich propagačných materiáloch - letáky, brožúry, plagáty a rollupy, ktoré budú vystavené v Inchebe počas hore uvedeného veľtrhu (možno Vás bude zaujímať, že veľtrh navštívi každoročne 35 tis. účastníkov), ale aj na ďalších akciách, na ktorých sa zúčastňujeme. Prípadne ďalšie špecifické formy zvýraznenia sponzorov na základe vzájomnej dohody. V prípade, že by ste chceli podporiť Emotov mierový projekt Posolstvo vody, Vaše logo bude uvedené aj na tejto publikácii, ktorú vydávame v náklade 5000 ks.

Ak ste sa rozhodli podporiť niektorú z našich aktivít, vyplňte prosím sponzorskú zmluvu, a podpísanú ju zašlite na náš email (oskenovnú) alebo poštou. V zmluve vyznačte, ktorú našu aktivitu chcete podporiť a akou formou (súťaže pre deti, publikáciu Posolstvo vody, prípadne obidve)

Keďže obidve tieto aktivity budú prezentované 5.-8.11.2015 na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky, sponzorské príspevky je potrebné zaslať najneskôr do 10.10.2015, aby všetci sponzori mohli byť uvedení v propagačných materiáloch. Všetkých sponzorov žiadame tiež najneskôr do 10.10.2015 zaslať svoje logo na našu emailovú adresu.

Všetkým sponzorom vopred srdečne ďakujeme za podporu týchto zmysluplných projektov.

Ing. Miroslava Atanasová, Projektová manažérka

SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu, FMFI UK Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Tel.: + 421 915 317 080

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Web: www.avv.sk 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie