Revolúcia v stavebníctve TA3 - Analýzy a trendy

ta3-logoHostia: Zsolt Lukáš/ Šéf Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Matej Sedláček/ Advokát
http://www.ta3.com/cl…/1062752/revolucia-v-stavebnictve.html


Viac výstupov v médiách nájdete v ZSPS v médiách

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie