Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Okrúhly stôl Pobaltské krajiny

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľujeme pozvať na seminár Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Pobaltskými krajinami, ktorý sa uskutoční 05. apríla 2016 od 9.30 hod v priestoroch našej komory na v Bratislave, Jašíková 6 (budova Kerametalu).

Seminár organizujeme v spolupráci s Honorárnymi konzulátmi Litvy, Estónska a Lotyšska na Slovensku.

Na podujatí vystúpia s prezentáciou príslušnej krajiny, jej podnikateľského prostredia a ďalšími užitočnými informáciami o možnostiach obchodovania, honorárni konzuli Marián Leško (Litva), Ing. Peter Pochaba (Estónsko) a Miroslav Repka (Lotyšsko).

Pozvánka a prihláška na seminár sú v prílohe. Je možné konzulom vopred zadať konkrétne otázky, ktoré budú zodpovedané v diskusii.

Uzávierka prihlášok je 24.marca 2015

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom

--
Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Dept. of Foreign Relations

=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline