Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Misia na výstavu CHINA SMART EXPO v Budapešti

BRK SOPK organizuje na deň 13. júna 2016 spoločnú účasť zástupcov slovenských firiem na výstavu CHINA SMART EXPO , ktorá sa bude konať v Budapešti od 13. do 15. júna. V priestoroch čínskeho výstavného a podnikateľského centra (CECZ) sa bude prezentovať vyše 500 čínskych výrobných a obchodných firiem zo širokého spektra činnosti, ktoré ponúkajú spoluprácu pre partnerov na Slovensku.

Zoznam vystupujúcich čínskych firiem je v prílohe. Pokiaľ slovenský záujemca zaregistruje svoju účasť zaslaním prihlášky a následne „ Company profilu" s vyznačením záujmu o stretnutie s konkrétnou firmou , naša komora v spolupráci s vedením CECZ zabezpečí rokovanie B2B s príslušnými čínskymi firmami.

Naša BRK SOPK bude mať na výstavisku svoj vlastný stánok a v nutných prípadoch poskytne nevyhnutnú pomoc pri tlmočení.

Doprava do Budapešti je individuálna, vstup na výstavisko pre registrovaných členov misie zdarma. Účasť na misii je bezplatná.

Uzávierka prihlášok je v stredu 8. júna o 11:00 hod.


Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Dept. of Foreign Relations

Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline