Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Pozvánka na obchodnú misiu do Belehradu

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás opätovne dovoľuje pozvať na obchodnú misiu do Belehradu, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. - 22. apríla 2016 na pozvanie Belehradskej obchodnej komory. Počas pobytu sa uskutoční na hostiteľskej komore celodenné stretnutie so srbskými partnermi, vrátane rokovaní B2B medzi zástupcami firiem.

Plánovaná je aj návšteva medzinárodného veľtrhu stavebníctva SEEBBE. Spoločná doprava je zabezpečená autokarom, ubytovanie v 4* hoteli.

Podrobné informácie sú v pozvánke a prihláške, ktoré sú v prílohe.

Uzávierka prihlášok je 18. marca.

Pokiaľ máte doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať.

S pozdravom

--
Ing.Vladislav Oros

Senior Consultant
Dept. of Foreign Relations

=============================================
Bratislava Regional Chamber SCCI

Jasikova 6, 82673 Bratislava, SLOVAKIA

Tel: +421 2 4829 1534
Mobil: +421 904 252 677
Fax: +421 2 4829 1260
web: http://www.basopk.sk

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline