Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA H2/2021 - ZÁZNAM

SLSS 1005525 ZSPS

CEEC Research za odbornej podpory Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska organizovalo mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem. Diskusia bola smerovaná primárne na stratégiu ministerstva dopravy na prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch, vývoj cien stavebných materiálov, vstupných komodít na ich výrobu a vývoj cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov. Koncepciu štátneho rozpočtu v súvislosti s financovania kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemné výstavby a podporu stavebníctva formou verejného obstarávania.

Dátum: 18.11.2021 od 10:00, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

Panel pozvaných diskutujúcich:

Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ján ORAVEC, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Jaroslav LEXA, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a riaditeľ poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania

Milos VICENA, člen predstavenstva a investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Tomáš LAMPRECHT, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania

Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, SMS a.s.

Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Ján JAKUBOV, člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov

Program:

10:00 - 10:10 Slávnostné zahájenie a úvodné slovo štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR

10:10 - 10:15 Prezentácia výsledkov Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H2/2021

10:15 - 10:30 Stratégia ministerstva dopravy pre prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch

10:30 - 10:40 Koncepcia štátneho rozpočtu a zdroje pre financovanie kľúčových investícií

10:40 - 11:00 Kľúčové investície v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby

11:00 - 11:15 Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek

11:15 - 11:45 Aktuálna situácia a ďalší očakávaný výhľad vývoja cien stavebných materiálov a vstupných komodít pre ich výrobu z pohľadu štátu

11:45 - 12:00 Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných a projektových firiem

12:00 - 12:30 Spoločná diskusia

 

Ďalšie Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H1/2022 sa plánuje uskutočniť v máji 2022. Tešíme sa na Vašu účasť.

VIDEOZÁZNAM ZO STRETNUTIA AKO AJ ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA STRÁNKE NA NASLEDOVNOM ODKAZE:  Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H2/2021 - CEEC Research

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline