Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021/H2

SLSS 1005525 ZSPS

Pozývame Vás na mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2021/H2, ktoré sa uskutoční 18.11.2021 od 10:00 – 12:30 v Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava.

Diskusia bude smerovaná primárne na:

 • stratégiu MDV SR na prípravu stavieb v nasledujúcich rokoch,
 • vývoj cien stavebných materiálov, vstupných komodít na ich výrobu a vývoj cien energií v súvislosti s výrobou stavebných materiálov,  
 • koncepciu štátneho rozpočtu v súvislosti s financovaním kľúčových zákaziek v oblasti dopravnej infraštruktúry a pozemnej výstavby,
 • podporu stavebníctva formou verejného obstarávania.

Medzi pozvanými diskutujúcimi sú:

 • Katarína BRUNCKOVÁ, štátna tajomníčka, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Ján ORAVEC, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Marcel KLIMEK, štátny tajomník, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • Jaroslav LEXA, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie a riaditeľ poverený riadením Inštitútu verejného obstarávania
 • Andrej JURIS, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • Miloš VICENA, člen predstavenstva a investičný riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • Tomáš LAMPRECHT, generálny riaditeľ, Štátny fond rozvoja bývania
 • Anton BARCÍK, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.
 • Dalibor NOVOTNÝ, riaditeľ spoločnosti a predseda predstavenstva, SMS a.s.
 • Pavol KOVÁČIK, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
 • Vladimír BENKO, predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Registráciu ako aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na tomto odkaze: https://www.ceec.eu/konference/stretnutie-lidrov-slovenskeho-stavebnictva-h2-2021/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline