Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Slávnostné otvorenie Pavilónu vzdelávania a inovácií 20.3.2024

Pozývame Vás na Slávnostné otvorenie pavilónu vzdelávania a inovácií, ktoré sa uskutoční 20.3.2024 od 11:00 v programovom centre haly A1 (prízemie) výstaviska Incheba, Viedenská cesta 5, Bratislava. Pavilón v dňoch 20. – 22. marca bude jednou z významných sprievodných podujatí veľtrhu CONECO-RACIOENERGIA. Pavilón organizuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska spolu s partnermi.

Pozvanie na otvorenie prijali vzácni hostia:

 • Igor Choma, štátny tajomník Ministerstva dopravy SR.
 • Slavomír Partila, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
 • Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 • Peter Mésároš, rektor Technickej univerzity v Košiciach.
 • Zuzana Kaparová, vedúca kancelárie slovenského zastúpenia Európskej investičnej banky.
 • Alexander Rozin, generálny riaditeľ Incheba, a.s.
 • Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

V Pavilóne vzdelávania a inovácií budú prezentovať žiaci, študenti, doktorandi a pedagógovia tie najpokrokovejšie technológie a inovácie, ktoré žiaci/študenti pri výučbe v stavebných odboroch využívajú. V pavilóne tento rok budú prezentovať nasledovné stredné odborné, priemyselné školy a stavebné fakulty:

 • Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach,
 • Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline,
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach, Košice,
 • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec,
 • Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina,
 • Spojená škola, Kremnička,
 • Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín,
 • Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava,
 • Stredná odborná škola technická, Prešov,
 • Stredná odborná škola remesiel a služieb, Poprad,
 • SOŠ stavebná, Žilina,
 • Stredná odborná škola, Považská Bystrica,
 • Stredná odborná škola stavebná, Nitra,
 • Stredná odborná škola technológií a remesiel, Bratislava,

Prezentovať budú tie najpokrokovejšie technológie a inovácie, ktoré žiaci/študenti pri výučbe v stavebných odboroch využívajú.

Najnovšie inovácie v stavebníctve budú prezentovať spoločnosti Danucem Slovensko a.s. a Baumit, spol. s r. o. Rovnako ako po minulé roky, bude súčasťou pavilónu aj simulátor bagru spoločnosti STRABAG s.r.o.

Bude nám veľkou cťou, ak sa otvorenia Pavilónu vzdelávania a inovácií zúčastníte a podporíte tak mladých žiakov/študentov v ich rozhodnutí stať sa stavbárom a podporíte tak aj pozitívnu propagáciu stavebníctva v spoločnosti.

Tešíme sa na Vašu účasť.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline