Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Veľtrh Coneco: udržateľnosť, úspory a ďalšie trendy v stavebníctve

coneco24 851x315

Od 20. do 23. marca bude Incheba Expo Bratislava patriť 43. ročníku veľtrhu stavebníctva Coneco, ktorý bude sprevádzať 32. ročník veľtrhu energetickej efektívnosti Racioenergia.

Veľtrhy prinášajú komplexný prierez odvetvím stavebníctva a pridružených segmentov. Incheba sa tak na štyri dni stane miestom stretnutia odborníkov z radov projektantov, architektov, stavebníkov, zástupcov odborných cechov a združení a výrobcov/predajcov stavebných materiálov, komponentov a ďalších riešení pre bývanie.

Návštevníci v portfóliu vystavovateľov nájdu ponuku pre realizácie stavieb, technológie, konštrukcie, materiály a komponenty, technické zariadenie budov, ale aj vybavenie do interiéru.

Veľtrhy bude sprevádzať bohatý sprievodný program. Prednášky, workshopy, prezentácie i praktické ukážky sú predpokladom pre zvyšovanie odbornosti v segmente. Diskusné Fórum slovenského stavebníctva 2024Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou či Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl sú len

Pavilón vzdelávania a inovácií

Súčasťou blížiaceho sa 43. ročníka medzinárodného veľtrhu stavebníctva Coneco bude aj Pavilón vzdelávania a inovácií pod gesciou Zväzu stavebných podnikateľov. Pavilón prináša ukážky inovácií, modernizácií a nových prístupov v oblasti stavebníctva a pridružených odborov.

Návštevníci si v ňom budú môcť vyskúšať:

 • virtuálnu, zmiešanú alebo rozšírenú realitu, ktorá sa stáva neoddeliteľným pomocníkom v stavebníctve,
 • inovatívne ekologické riešenia pre budovy, zelené fasády a strechy,
 • 3D digitálny model dopravnej infraštruktúry,
 • meračskú techniku a geodetické stanice, ktoré sa používajú na geotechnický monitoring pri výstavbe,
 • diagnostiku plynového kotla,
 • systémy a aplikácie slúžiace na ovládanie inteligentnej domácnosti,
 • termokameru, ktorá sa využíva na optimalizáciu nákladov na kúrenie a na zisťovanie izolačných vlastností materiálov,
 • digitálne projektovanie v stavebníctve,
 • prácu inštalatéra na výukových paneloch

Súčasne s tým budú pripravené zaujímavé ukážky:

 • aplikácie virtuálnej reality vo výučbovom procese v technických odborných predmetoch,
 • robotizovanej stanice v obore geodézia (zber dát, vytyčovanie, spracovanie údajov),
 • dronu s termokamerou,
 • tvorby stavebných výkresov a projektov v CAD programoch,
 • práce inštalatérov a stolárov,
 • kompletnej diagnostiky komína ako aj ukážky revízie, kontroly a čistenia,
 • zakladania s tvarovkami na sucho,
 • 3D modelov prác žiakov  v odbore modelárstvo, ktoré boli súčasťou projektov v rôznych súťaží.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline