Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
15/2014 Forum Business Center I

INFOPANEL

Foto: Matej Fabianek, Mgr. Pavel Meluš

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, Bajkalská 28 (križovatka Bajkalská/Prievozská)

Trieda energetickej hospodárnosti budovy:

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ladislav Nagy, Ing. arch. Martin Stohl, Ing. arch. Martin Tribus, Ing. arch. Matej Malina, Ing. arch. Peter Moravčík
Exteriér a mobiliár: Ing. arch. Filip Kellenberger
Interiéry: Ing. arch. Milan Škorupa
Projektant architektonickej časti: CENTRAL EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT, s. r. o.
Projektant – statika stavby: BARAN PROJEKT s. r. o.
Hlavný zhotoviteľ: HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Radoslav Štefančík
Stavebník: FORUM BC I s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Ján Juračka
Celkové investičné náklady bez DPH: 37,5 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 25,05 mil. €
Lehota výstavby: 02/2012 – 10/2013

Nová 17-podlažná administratívna budova Forum BC I predstavuje v rámci slovenského prostredia jedinečnú symbiózu sviežej modernej architektúry, kultivácie územia a ekológie. Prenajímateľná plocha: 18.778 m2, parking: 390 na 3 podzemných podlažiach, certifikácia: BREEAM Excellent.

Architekti CEPM s. r. o. (bývalá dcérska projektová kancelária HB Reavis) sa úspešne vyrovnali s požiadavkou stavebníka na vysoko flexibilnú a efektívnu administratívnu vežu pre rôzne typy možných budúcich nájomcov, pričom zároveň vytvorili dôstojný „zárodok“ novej vízie zóny Mlynské Nivy Západ.

Ide o klasickú vežovú kompozíciu s trojpodlažnými stĺpmi v parteri, ktoré sú obložené žulovými platňami s kanelúrou. Tento obklad bol použitý aj na podnoži, ktorá zdvihla vežu z pôvodnej „vane“ o 2 m na úroveň križovatky. Biela hmota veže je vertikálne rozčlenená na dve „dosky“, spojené čiernym komunikačným jadrom. Západná je o podlažie vyššia a nachádza sa tam aj VIP priestor so svetlou výškou nad 5 m, s veľkorysou zimnou záhradou a s gigantickým „oknom do mesta“ (10 x 10 m). Markízami prekryté vstupy do budovy sú na streche podnože, ktorej veľká časť je zazelenená trávnatými plochami, ako aj vyrastenou zeleňou z výlučne lokálnych drevín. V južnej časti je väčšia rozptylová plocha s exteriérovým sedením. Pešie trasy po obvode sú obkolesené žulovými atikami, do ktorých sú vsadené lavičky z masívneho dreva.

Interiér - dominantná je predovšetkým vstupná lobby na prízemí s hlavnou črtou kaskádovitým členením priestoru, dokomponovaným drevenými lamelovými podhľadmi, otvoreným schodiskom do nájomných priestorov na 2. NP a recepčným pultom so zelenou stenou.

Fasáda je presklená, hliníková, predsadená a jednoplášťová. Tak ako je veža rozčlenená na tri segmenty, fasáda taktiež pozostáva z troch farebne odlíšených typov. Celkový charakter budovu radí medzi reprezentantov „veže v zeleni“ – keďže neoddeliteľnou súčasťou je verejný priestor s landscapingom na streche podzemnej garáže. Stavebno-konštrukčné riešenie – železobetónový skelet so základným rozponom 7,80 x 8,10 m, stužený centrálnym komunikačným železobezónovým jadrom.

Developer projektu mal ambíciu ísť nad rámec normových kritérií v energetickej úspornosti budov a už od počiatku návrhu sa uvažovalo aj s certifikáciou BREEAM. Predbežné hodnotenie v tomto systéme a simulácie rôznych atribútov budovy (technológie, fasády, osvetlenie, vetranie...) sa spätne premietli aj do úprav architektonicko-stavebného riešenia tak, aby optimalizovaný finálny variant vedel splniť nároky BREEAM a aby sa zároveň vybalansoval pomer medzi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi pre investora. Dnes sa môže táto budova a jej tvorcovia hrdiť udelením certifikátu BREEAM Excellent, čo doposiaľ nedosiahla žiadna iná administratívna budova na Slovensku. Nezanedbateľným vkladom stavby je aj rozsiahla investícia do prestavby a skapacitnenia križovatky Bajkalská – Prievozská a súvisiacej infraštruktúry stavebníkom HB Reavis, ktorý na tento verejnoprospešný účel v rámci celkových nákladov Forum BC I vyčlenil čiastku vyše 3 miliónov Eur!

​ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline