Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
17/2014 MEINL RESIDENCE

INFOPANEL

Foto: Juraj Majerník

HLASUJ CV2014 MEDIAnovostavba, Bratislava, nárožie ulíc: Kupeckého 8, Šumavská 1 a 3, Žellova 6

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Michal Tačovský, Ing. arch. Adrian Mórocz, Ing. arch. Diana Astrabová, Ing. arch. Zuzana Mórocz, Ing. arch. Matej Siebert, Ing. arch. Roman Talaš
Projektant architektonickej časti: Architektonická kancelária Morocz_Tacovsky s. r. o.
Projektant – statika stavby: Ing. Mgr. Art. Peter Živner
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Marek Ballay, Ing. Juraj Počuch
Stavebník: MEINL RESIDENCE, s. r. o.
Dozorná činnosť: MADING, s. r. o.
Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. €
Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014

MEINL RESIDENCE, s. r. o. Dozorná činnosť: MADING, s. r. o. Celkové investičné náklady bez DPH: 12,3 mil. € Stavebné náklady bez DPH: 7,2 mil. € Lehota výstavby: 06/2012 – 05/2014 Trieda energetickej hospodárnosti budovy: MEINL RESIDENCE je vydarenou novostavbou bytového domu s polyfunkciou a podzemnými garážami v KÚ Bratislava – lokalita Centrum ulica Kupeckého. Je v ňom 84 bytov jedno- až 5-izbových, 5 ateliérov, 244 parkovacích miest na troch PP a 8 priestorov na prenájom. Súčasťou bytového domu sú polyfunkčné priestory na prízemí a garážové státia pre rezidentov a zamestnancov polyfunkcie. Použité architektonické a výtvarné prvky vychádzajú zo súčasných architektonicko–výtvarných prostriedkov. Je použitá škála farieb, slúžiacich na zvýraznenie jednotlivých častí budovy. Parter s občianskou vybavenosťou - celopresklené steny a tmavé hliníkové rámové konštrukcie. Päť NP bytovej funkcie má bielu omietku, doplnenú lokálne Klinker obkladom žlto-okrovej farby. Balkónové konštrukcie s murovanou čelnou stenou, resp. oceľovým zábradlím, sú na fasáde prestriedané. Niektoré murované čelné steny balkónov vo vnútrobloku sú na bielej fasáde farebne odlíšené antracitovým odtieňom. Dve najvyššie podlažia sú ustúpené s antracitovým farebným riešením.

Polyfunkčný bytový dom má v pôdorysný tvar U. Vnútri je zatrávnené nádvorie ako oddychová zóna pre jeho obyvateľov a užívateľov polyfunkčnej časti budovy. Na úrovni prízemia sú obchodné priestory (retail), od ulice oddelené presklenými fasádami. Spoločné vstupné priestory pre bytovú časť na prízemí sú bezbariérové a bez možnosti prístupu cudzích osôb. V novovytvorenom prechodnom átriu je v oddychovej zóne umiestnené autorské umelecké dielo „FALCO“ Martina Lettricha, okrem estetickej funkcie slúžiace aj ako leňoška. Zelené plochy s výsadbou drevín poskytujú v kombinácii s mobiliárom odpočinkový a relaxačný priestor, oddelený od dopravných komunikácií okolitých ulíc. Pred budovou je parčík, slúžiaci obyvateľom a návštevníkom domu. Dotvorený je zelenými plochami, výsadbou drevín, mobiliárom, umeleckými dielami umiestnenými v zeleni či na fasáde domu i novovytvoreným detským ihriskom a hojdačkami.

Parter je vyhradený obchodným priestorom s funkciou občianskej vybavenosti. Byty sa nachádzajú na prvom až siedmom poschodí. Dajú sa dispozične upravovať podľa klientskych požiadaviek. Budova je vybavená recepciou s 24-hodinovou prevádzkou.

Stavebno-konštrukčné riešenie – Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie železobetónové, monolitické. Vnútorné steny a priečky sú murované z keramických tvaroviek. Okná - plastové, na posledných dvoch podlažiach hliníkové, vstupné dvere do bytov sú bezpečnostné drevené v oceľovej zárubni, interiérové dvere v bytoch drevené do drevenej obložkovej zárubne. Strecha domu je v jednej časti zelenou.

V zmysle hlukovej štúdie okná a balkónové dvere spĺňajú zvýšené požiadavky na zvukovú nepriezvučnosť a ochranu pred nadmerným hlukom. Osvetlenie všetkých obytných priestorov je priame, taktiež i vetranie. Každá bytová jednotka je vykurovaná centrálnym vykurovaním z výmenníka tepla. Všetky byty nad sebou sú napojené na spoločný ventilačný systém s možnosťou napojenia viacerých uzavretých spotrebičov.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline