Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Cena verejnosti 2013

INFOPANEL

Už 1. októbra 2013 začína hlasovanie širokej verejnosti za najkrajšiu stavbu 19. ročníka celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2013, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Je to dvadsať stavebných diel vo dvoch kolách posudzovaných odbornou porotou – podľa technickej dokumentácie a ich obhliadkou v lokalitách po celom území Slovenska –, ktoré sa budú v tomto ročníku uchádzať o naše hlasy prostredníctvom internetového hlasovania na známom internetovom portáli www.zoznam.sk. Aj napriek nie ľahkej ekonomickej situácii Slovenska zásluhou aj podvyživeného stavebného trhu investíciami do stavebných fondov – verejnými či súkromnými –, sa realizujú na Slovensku stavby, ktoré si z rôzneho hľadiska zaslúžia našu pozornosť. A tie vám už po piaty ročník dáva do vašej láskavej pozornosti prostredníctvom tejto dnes pozitívne verejnosťou vnímanej a prijímanej web-ankety Cena verejnosti od roka 2009 jej zriaďovateľ a organizátor a súčasne od roka 1995 aj organizátor súťaže Stavba roka Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Hlasovanie začína dňom 01. október 2013 a končí 24. októbra 2014. Každá jedna stavba sa prezentuje obrazom (foto), menovite hlavnými účastníkmi jej realizácie – právnické osoby, fyzické osoby -, finančnými nákladmi, lehotami realizácie a stručným textom.

Bude opäť zaujímavé, ako dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži Stavba roka zastupuje odborná porota a širokou porotou nás verejnosti. O tom, ktoré z týchto stavebných diel to bude, sa oficiálne zverejní 21. novembra 2013 na slávnostnom vyhlásení výsledkov Súťaže a odovzdávaní cien spojených s gala večerom, aj so zverejnením výsledkov vášho hlasovania, teda stavby s titulom Cena verejnosti 2013 za prítomnosti Rozhlasu a televízie Slovenska a prvej dámy Silvii Gašparovičovej, manželky prezidenta SR, ktorá začala tradíciu odovzdávania tejto ceny prvou dámou pred piatimi rokmi. Záznam odvysiela TV2 v hlavnom vysielacom čase o 20.05 hod. dňa 30. novembra 2013, to je v sobotu.

Zriaďovateľ Ceny verejnosti a jej organizátor Združenie ABF Slovakia i vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2013 vám želajú, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2013 na internetovom portáli www.zoznam.sk, pekný zážitok pri ich prehliadke a veria, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk zaujímavých diel postavených za ostatné obdobie na Slovensku, možno dokonca niekde poblíž vášho bydliska či vo vašej obci, meste, regióne vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia.

 

Ing. Mária Brichtová,

prezidentka Združenia

 

a vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2013:

  • Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
  • Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
  • Slovenská komora stavebných inžinierov,
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
  • Slovenský zväz stavebných inžinierov,
  • Spolok architektov Slovenska,
  • Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.,
  • Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,
  • Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline