Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
19/2012 Hotel ROCA, rekonštrukcia, Košice

INFOPANEL

rekonštrukcia, Košice, Južná trieda 117

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
Projektant architektonickej časti: KOPA, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Maroš Motýľ
Hlavný zhotoviteľ: SOLIDSTAV
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Juraj Šulík
Stavebník: BUILDINGS CITY, s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Slavomír Šulkovský
Stavebné náklady bez DPH: 2,10 mil. €

Novootvorený ľahko dostupný individuálnou, ako aj hromadnou dopravou košický Hotel ROCA ponúka ubytovanie v niekoľkých typoch plno klimatizovaných izieb a apartmánov s bezplatným internetovým pripojením v každej izbe či apartmáne. Je ideálny pre krátkodobé ako aj dlhodobé pobyty v Košiciach. K dispozícii je aj hotelové parkovisko.

Dômyselné vydarené architektonické riešenie vychádza z existujúceho stavu pôvodnej stavby a novostavby prístavby. Dôraz je kladený predovšetkým na skvalitnenie materiálového riešenia a na úpravu dispozície pre nový účel tejto stavby prechodného ubytovania. V ubytovacej časti je 114 lôžok, z toho dva 2-lôžkové apartmány (3. NP a 4. NP), jeden 2-lôžkový apartmán bezbariérový (2. NP), 54 2-lôžkových izieb (2. NP – 4. NP). Na 1. NP je hotelová hala, lobby bar: 20 miest, reštaurácia: 48 miest, salónik: 46 miest. Kongresová časť je pre 184 účastníkov. Má 5 podlaží, z toho 1 PP a 4 NP. Celková podlažná plocha hotela čistá: 2.249,64 m2, zastavaná plocha hotela - 536 m2, kongresovej časti - 356 m2.

Vstup do hotela z areálu BUILDINGSCITY zostal zachovaný, umožňuje prístup k recepcii penziónu aj schodisku. Vstup do hotela z Južnej triedy je prepojený s novovytvorenou recepciou a lobby barom. Exteriér hotela - kombinácia omietky a rámových konštrukcii s natiahnutou sieťovinou s potlačou na existujúcej pôvodnej stavbe a fasádnych sendvičových panelov na prístavbe, výplne otvorov sú v hliníkovom ráme.

Priečky – pôvodnej stavbe sú klasické murované (prevažne v 1. NP a 1. PP), ako aj ľahké konštrukcie sádrokartónových priečok (2. až 4. NP), ktorých konštrukčné riešenie zodpovedá požadovanému stupňu požiarnej odolnosti. V pôvodnej stavbe hotela je existujúci nosný konštrukčný systém zachovaný v plnom rozsahu - nosné obvodové tehlové murivo hrúbky 450 mm a železobetónové monolitické stĺpy. Nosná konštrukcia prístavby - zvislou sú oceľové stĺpy z profilov HEB120 a vodorovnou oceľová konštrukcia z jaklových profilov RH60/5, resp. RH50/5.

Obvodové konštrukcie – pôvodné murivo hrúbky 450 mm dodatočne zateplené silikátovou omietkou a maľbou.

V časti prístavby je obvodový plášť zo sendvičových panelov s tepelnou izoláciou na báze polyuretanu hrúbky 100 mm. Na pôvodnej stavbe hotela - oprava strešného plášťa. V časti prístavby je strecha z montovaných sendvičových strešných panelov.

Foto: Ing. arch. Štefan Pacák

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline