Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
20/2012 BUSINESS CENTRE KOŠICE II, novostavba, Košice

INFOPANEL

novostavba, Košice, Štúrova 27

Autori architektonického riešenia: doc. Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák
Projektant architektonickej časti: KOPA, s. r. o.
Projektant stavebnej časti: Ing. Maroš Motýľ
Hlavný zhotoviteľ: HS HSV s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Štefan Mikolaj
Stavebník: VSH development s. r. o.
Dozorná činnosť: Ing. Juraj Kuča
Stavebné náklady bez DPH: 11,287 mil. €

BUSINESS CENTRE KOŠICE II (BCK II), spolu s už existujúcou budovou Business Centre Košice I, ktorá je sídlom významných národných a medzinárodných spoločností, vytvárajú dominantu podnikateľských centier Košíc. Budova BCK II s celkovou podlažnou plochou 16.610 m2 spĺňa vo všetkých smeroch nároky na technické požiadavky a moderný dizajn súčasného trendu takýchto centier. Kancelárske priestory sú vybavené najmodernejšími technológiami a poskytujú komfortné a efektívne pracovné prostredie s prepojením funkčnosti v rámci celého objektu so zabezpečením centrálnej recepcie, prístupovým a bezpečnostným systémom, nepretržitou strážnou službou i dvojpodlažnými podzemnými garážami pod celým komplexom. Budova má 14 podlaží, z toho 3 PP a 11 NP. Počet parkovacích miest je 156. Plocha prenajímateľných kancelárskych priestorov je 6.424 m2. Súčasťou je aj reštaurácia (na 1. NP) so 108 miestami a bar/kaviareň so 68 miestami.

Architektonická koncepcia vo svojej podstate v plnej miere rešpektuje naznačené urbanistické princípy. Všetky tri objekty majú svoj spoločný rukopis – výraz a krivky hmoty. Budova bývalej Priemyselnej banky je charakteristická celosklenenou fasádou s kamenným olemovaním a organicky tvarovanou vežou so schodiskom, výťahom a sklenou nadstavbou. Jasná dominantnosť tejto hmoty je doplnená v priestore smerom k Štúrovej ulici dvojicou hmôt, ktorých tvar vznikol akoby rezonanciou dominantnej organickej hmoty bývalej Priemyselnej banky. Všetky tri hmoty sú v strešnej rovine hmotovo modifikované. Hmota najnižšieho objektu z trojičiek je hmotou ulice a nárožia. Preteká z uličnej čiary Kuzmányho ulice do dotvorenej uličnej čiary Štúrovej ulice s naznačením zmeny smeru v jej východnejšej časti – čiastočne sa inšpiruje aj pôvodnou zástavbou. Hmota tretieho objektu je kompozične naviazaná na hmotovú kompozíciu objektov súdov a objektu dostavby areálu polície. Spojenie tejto hmoty preskočením Kuzmányho ulice v rytmickom kroku hmoty vrcholí v kompozícii tiež jednoduchých geometrických hmotách kvádrov súdov. Kompozícia má v strednej časti transparentný vstupný kváder, ktorý sa dvíha až do výšky 2. NP. Toto riešenie jasne artikuluje tri hmoty administratívy a vstupnú halu. Materiálové riešenie fasád pracuje so sklom a jeho transparentnosťou a kameňom.

Všetky 3 veže sú celopresklené hmoty s hliníkovo-sklenenou zavesenou fasádou a v parteri sú prepojené uskakovanou dvojpodlažnou hmotou s motívom “do zeme padajúcich” troch kamenných rámov s presklením, ktorý výtvarne spája novú stavbu s existujúcou stavbou BCK1.

Zvislé nosné konštrukcie - železobetónové stĺpy a steny v rastri 7,5 x 7,5 m. Vo vežiach - železobetónové stužujúce jadrá. Horizontálne nosné konštrukcie – železobetónové stropy s protipožiarnymi vodorovnými pásmi - parapetmi. Ostatné nenosné konštrukcie - klasické murované priečky (prevažne v 3. PP - 1. NP a jadrá veží), ako aj ľahké konštrukcie sadrokartónových priečok (deliace konštrukcie kancelárskych priestorov vo vežiach).

Obvodový plášť - predsadený zavesený hliníkovým stĺpikovo-priečnikovým preskleným systémovým riešením. Murované obvodové konštrukcie - z pálených tehál so zateplením z minerálnej vlny a obloženým prírodným kameňom, resp. omietkou.

Doc. Ing. arch. Juraj Koban

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline