Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
13/2011 Bazén K1 – MUDr. Antonína Čapka, Trenčianske Teplice

INFOPANEL

01 02
03 04
05 06

rekonštrukcia a dostavba národnej kultúrnej pamiatky

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Rastislav Lesay, Mgr. arch. Jaroslav Pavle (interiér)
Projektant architektonickej časti: Lesay Rastislav, Ing. arch. s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - hospodárstvo termálnej vody: Ing. Miroslav Hronček
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Peter Jurga
Stavebník: Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.
Dozorná činnosť: Dušan Remenec – STADOZ
Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady s DPH: 3,45 mil. €
Lehota výstavby: 01/2010 – 08/2010

Foto: Juraj Bartoš

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline