Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14/2011 Rýchlostná komunikácia R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa, Žiar nad Hronom

INFOPANEL

01 02
03 04
05 06

novostavba,  Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj

Projektant architektonickej časti: DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
Projektant odborných častí: DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
- líniová časť cesta R1: Ing. Miroslav Novodomec 
- dominantná stavba most nad potokom Lutila a riekou Hron: Ing. Jaroslav Guoth 
Hlavný zhotoviteľ: Združenie Žarnovica II
Členovia: Doprastav, a. s. – líder združenia, Inžinierske stavby, a. s., Strabag s. r. o., Eurovia CS a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ján Karásek Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dozorná činnosť: Inžinierske združenie AMBERG & SGS, v zastúpení AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s. r. o. 
Investičné náklady s DPH: 130,2 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 123,3 mil. € 
Lehota výstavby: 11/2008 – 06/2011

Foto: Peter Brenkus

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline