Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Informácia o konaní konferencie: Zmena klímy 2019 výzvy a riešenia

pozvánka na konferenciu Zmena klímy

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 VÝZVY A RIEŠENIA, ktorú organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 13. - 15. novembra 2019 v Bratislave (miesto konania bude upresnené).

Cieľom konferencie je zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Viac informácii ku konferencii nájdete na webovej stránke http://climate-change.sazp.sk/.

Vašu účasť môžete potvrdiť prostredníctvom on-line prihlášky tu. Uzávierka pre registráciu účasti na konferencii je do 20. septembra 2019.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline