Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Pozvánka] Protipožiarna ochrana budov v roku 2020

konferencia PO

Pozývame širokú odbornú verejnosť z oblastí projekčnej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb na odbornú konferenciu Protipožiarna ochrana budov v roku 2020, ktorá mapuje súčasné trendy a najdôležitejšie zmeny v požiarnej bezpečnosti.

Zámerom konferencie je priblížiť najdôležitejšie aspekty požiarnej bezpečnosti stavieb, čo najširšiemu spektru profesií s cieľom optimalizácie projektového riešenia a tým aj nákladov spojených s realizáciou a prevádzkou stavby.

Členovia Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky majú špeciálnu zľavu 15%

Prihláste sa do 30.09.2019 a získajte vstup za výhodnú cenu !!!

 

PROGRAM PRIHLÁŠKA

 

Odborným garantom konferencie je Vladimír Mózer, docent Fakulty bezpečnostného inžinierstva, Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý zároveň priblíži posun v oblasti požiadaviek na viacpodlažné drevostavby, ako aj problematiku exteriérových obkladov z pohľadu požiarnej bezpečnosti. 

Najdôležitejšie zmeny v legislatíve týkajúcej sa projekcie a prevádzky stavieb predstaví ako gestor oblasti zástupca Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR – Juraj Fajtl

Problematike overovania a preukazovania vlastností požiarnych konštrukcií prostredníctvom e-aplikácie OPK sa bude venovať zakladateľ Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky – František Gilian.

Integráciu projektovej prípravy požiarnej bezpečnosti stavieb do prostredia BIM a širšie možnosti jeho využitia predstaví špecialista požiarnej bezpečnosti a autor projekčného softvéru PBS Ján Dekánek.

Ďalších spíkrov vám postupne predstavíme...

 

NA KONFERENCII SA DOZVIETE:

► dôležité informácie týkajúce sa možností využitia progresívnych stavebných materiálov a systémových riešení

► problematiky únikových ciest a evakuácie

► možnosti využitia integrovaných systémov facility a building management

► praktické aspekty prevádzky stavieb z pohľadu požiarnej prevencie a súvisiacich právnych predpisov.

 

konferenciu podporuju

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline