INTERNATIONAL ROADS, BRIDGES AND TUNNELS FAIR, Istanbul 2018

3. až 6. októbra 2018 sa v tureckom Istanbule uskutoční 3. ročník veľtrhu INTERNATIONAL ROADS, BRIDGES AND TUNNELS FAIR. Určený je pre firmy pôsobiace v sektore výstavby ciest, tunelov a mostov.

Program podujatia, rovnako ako aj prihlasovací formulár nájdete na tomto linku (v anglickom jazyku): https://www.road2tunnel.com/en/trade-delegation-visitor-program/


Ing. Dávid Pavlík Asistent

Office Of The Commercial Counsellor

Turkish Embassy, Panenska 18, 81103 Bratislava1

Tel: +421 2 54 43 00 43 Fax:+421 2 54 43 00 23 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie