Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Stavba roka] Výsledky celoštátnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2023

Dňa 21. marca 2024 boli na slávnostnom galavečere 29. ročníka celoštátnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA vyhlásené a udelené ocenenia STAVBA ROKA 2023.

Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a minister dopravy SR Jozef Ráž.

Celkom bolo odovzdaných 11 cien, z toho na základe rozhodnutia medzinárodnej odbornej poroty 1 hlavná cena v kategórii budovy, 1 hlavná cena v kategórii inžinierske stavby, 2 ceny za celospoločenský prínos a 6 cien vyhlasovateľov súťaže a jedna cena „Cena verejnosti“ na základe hlasovania verejnosti na portáli www.asb.sk.

Hlavné ceny odovzdali Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Igor Choma, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková spolu s prezidentom Združenia ABF Slovakia Vincentom Kvočákom a zástupcami generálnych partnerov CEMMAC, SKSI a ENCORE CAPITAL, s. r. o.

Hlavnú cenu v kategórii inžinierske stavby a ocenenie titulom STAVBA ROKA 2023 získala stavba „R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa“, ktorá zároveň získala aj Cenu za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby od vyhlasovateľa Technický a skúšobný ústav stavebný.

Hlavnú cenu v kategórii budovy a ocenenie titulom STAVBA ROKA 2023 získala „Rekonštrukcia a dostavba Slovenskej národnej galérie v Bratislave“, ktorá zároveň získala aj Cenu Ministerstva dopravy SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva.

Cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska získala stavba „Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum Trenčín“. Cenu odovzdal Peter Bročka, viceprezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trnava.

Cenu verejnosti získala stavba „Vaillant Head Pump Plant“ v Senici, ktorá z celkového počtu 58474 hlasov získala až 17 789 hlasov, t. j. 29,4 % a zároveň získala aj Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie od hlavného garanta odbornej časti súťaže a generálneho partnera súťaže Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby od vyhlasovateľa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska získala stavba administratívneho centra „PRIBINOVA 40 Bratislava“.

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby bola udelená odbornou porotou stavbe „Pavilón špičkových technológií Univerzity Komenského“. Cenu odovzdal dekan Stavebnej fakulty STU Bratislava, vyhlasovateľ ceny.

Cena za nápaditý architektonický koncept – bola udelená odbornou porotou stavbe „Bytový dom ZWIRN 1“. Vyhlasovateľom ceny je vydavateľstvo JAGA Group, s. r. o.

Cena bytový / rodinný dom roka – bola udelená odbornou porotou stavbe „Bory Nový Dvor – 2. fáza“. Vyhlasovateľom ceny je Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých stavbách získate na www.stavbaroka.eu a v prílohe tlačovej správy – protokole z rokovania poroty Stavba roka 2023.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline