Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Stavby zaradené do súťaže SR 2019

INFOPANEL

 

Poštová 1
rekonštrukcia, Žilina
Prihlasovateľ: Reinoo Žilina a. s.

Charakteristika stavby…

 

Avion Shopping park Bratislava – komplexná rekonštrukcia
rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: DYNAMIK HOLDING, a. s.

Charakteristika stavby…

 

Prologis Park Nitra
novostavba, Nitra
Prihlasovateľ: Goldbeck, s. r. o., Bratislava

Charakteristika stavby…

 

WellPark
novostavba, Žilina
Prihlasovateľ: LICITOR development, s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie k archeologickému parku Mikulčice – Kopčany
novostavba
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Charakteristika stavby…

 

Národný futbalový štadión
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

Stein 2
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: YIT Slovakia a. s. 

Charakteristika stavby…

 

Rezidencia Hričov
novostavba, Horný Hričov
Prihlasovateľ: ASTA a. s. 

Charakteristika stavby…

 

Zámok Pezinok
novostavba, obnova
Prihlasovateľ: A.S.PROJKET-ING, s. r. o. 

Charakteristika stavby…

 

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej strane
rekonštrukcia
Prihlasovateľ: CESTY NITRA, a.s. 

Charakteristika stavby…

 

Hrebienok Resort II
novostavba
Prihlasovateľ: HREBIENOK RESORT, s.r.o. 

Charakteristika stavby…

 

Bory bývanie 1
novostavba, Bratislava
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Charakteristika stavby...

 

Bezručova Office and Residence
rekonštrukcia, Bratislava
Prihlasovateľ: Bezručova Invest, s.r.o

Charakteristika stavby…

 

Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I.triedy v Nižnej
rekonštrukcia
Prihlasovateľ: VÁHOSTAV-SK, a. s. 

Charakteristika stavby...

 

ZKW Krušovce – expanzia výrobného areálu
novostavba
Prihlasovateľ: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

Charakteristika stavby…

 

STONE Gallery
novostavba, Ždiar
Prihlasovateľ: OSA & partners, s.r.o.

Charakteristika stavby…

   

 

   

 

   

 

   

 

Prevzaté z www.stavbaroka.eu

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline