Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Členovia poroty SR 2017

INFOPANEL

Ceny udeľuje odborná porota podľa technickej dokumentácie stavieb a ich obhliadky in situ. Členov odbornej poroty celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 nominuje Výkonný výbor ABF Slovakia na základe nominácií jednotlivých vyhlasovateľov súťaže. Tvoria ju odborníci z oblasti architektúry a stavebníctva, pri súčasnom zastúpení verejného, akademického a privátneho sektoru.

Odborná porota celoštátnej súťaže Stavba roka 2017 pracuje v zložení:

prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Bratislava (Slovensko), nominovaný SvF STU v Bratislave,
Ing. Katarína Bzovská, Bratislava (Slovensko), nominovaná MDV SR,
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSÚS,
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, CSc., nominovaný SAS,
prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný ABF Slovakia,
Ing. Ján Majerský, PhD., Žilina, (Slovensko), nominovaný ZSPS,
Ing. arch. Jozef Šoltés, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKA,
Ing. Anton Vyskoč, Bratislava (Slovensko), nominovaný SKSI.


Prevzaté z www.stavbaroka.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline