Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
O Z N A M - FOTO GALA Stavba roka 2013 na stiahnutie - www.stavbaroka.eu

INFOPANEL

Vazeni ucastnici slavnostneho odovzdavania cien 19. rocnika prestiznej sutaze realizovanych stavieb na Slovensku Stavba roka 2013 dna 21. 11. 2013 v bratislavskom MDPOH, jej organizator Zdruzenie pre rozvoj slovenskej architektury a stavebnictva - ABF Slovakia si vam dovoluje oznamit, ze foto v tlacovej kvalite su vam k dispozicii na jeho internetovom portali www.stavbaroka.eu.

Mozete ich bez financej uhrady pouzivat pre svoje potreby, ale pri verejnych prezentacich len s menom autora foto.

Screenshot websránky prikladám. Červená šipka ukazuje banner, na ktorý stačí kliknúť. Možno sa k nim ale dostať aj cez: www.stavbaroka.eu / horny banner / hlavne dokumenty / dokumenty na stiahnutie / fotografie gala SR 2013).

S pozdravom a potešením z vašej účasti aj na slávnostnom odovzdavaní cien 20. ročníka suťaže Stavba roka.

Ing. Mária Brichtová

prezidentka ABF Slovakia

Príloha bez názvu 00051

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline