Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
05/2011 Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, Bratislava

INFOPANEL

01 02
03 04
05 06

rekonštrukcia a obnova národných kultúrnych pamiatok, Bratislava – Staré Mesto, Radničná ul. 1 a Hlavné nám.  1

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár, Ing. arch. Ondrej Strýček 
Projektant architektonickej časti: BOUDA a MASÁR architektonická kancelária, s.r.o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti - sanácia proti vlhkosti: Ing. Jozef Bako, CSc. 
Hlavný zhotoviteľ: HÍLEK a spol., a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Zdenek Barcaj 
Stavebník: PAMING – Mestský investor pamiatkovej obnovy 
Dozorná činnosť: Ing. Milan Kočiš 
Investičné náklady s DPH: 18,78 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 16,38 mil. € 
Lehota výstavby: 02/2006 – 03/2011

Foto: Ctibor Bachratý

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline