Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
07/2011 Multifunkčný komplex RIVER PARK, Bratislava

INFOPANEL

01 02
03 04
06 10
01 02
03  

novostavba, Bratislava, Dvořákovo nábr.

Autor celkového urbanisticko-architektonického konceptu: IR Erick van Egeraat 
Autori architektonického riešenia: 
- Blok C: Ing. arch. Martin Bajtek, Ing. arch. Matúš Konček, Ing. arch. Martin Matunák, Ing. arch. Ľuboš Poláček 
- Blok D - J & T River House: fáza 1: IR Erick van Egeraat 
fáza 2: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár 
- Blok E - Kempinski Hotel River Park: Mgr. art. Naďa Doletinová, Ing. arch. Rastislav Kňava, Mgr. Igor Palčo 
- Blok F: Ing. arch. Juraj Almássy, Ing. arch. Peter Bouda, Ing. arch. Richard Čečetka, Ing. arch. Ivan Masár 
Projektanti architektonickej časti: 
- Blok B (časť pod blokom C), C: A.PRO, s. r. o. 
- Blok B (časť pod blokom D a F), D, F: BOUDA MASÁR architekti, s. r. o. 
- Blok B (časť pod blokom E), E: Igor Palčo, s. r. o. 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: PRODIS plus, s. r. o. 
Hlavný zhotoviteľ: Metrostav SK a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Richard Müller 
Stavebník: J & T REAL ESTATE, a. s. 
Dozorná činnosť: EC Harris, s. r. o.
Investičné náklady s DPH: 250 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 96,5 mil. € 
Lehota výstavby: 04/2006 – 07/2010

Foto: Lenka Rajčanová, Marek Velček

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline