Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
22/2011 PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica

INFOPANEL

01 02
03 04
05 06
  novostavba, Banská Bystrica 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny 
Projektanti architektonickej časti: Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Štefan Moravčík, Ing. arch. Martin Paulíny 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Pavol Hubinský 
Hlavný zhotoviteľ: DOPRASTAV, a. s. 
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Michal Mikuš 
Stavebník: PHOENIX ZEPPELIN spol. s r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Elias 
Investičné náklady s DPH: 6,0 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 5,0 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2009 – 11/2010

Foto: Ing. arch. Branislav Hovorka

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline