Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
27/2011 Bytový dom DÚBRAVIA, Bratislava

INFOPANEL

01 02  
03 04  
05 06  
novostavba 
Bratislava,  M. č. Dúbravka, Trhová ulica č. 54 

Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Jozef Ondriaš, Ing. arch. Ondrej Ondriaš, Ing. arch. Ľubomír Novák 
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Jozef Ondriaš, A3A architekti 
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – stavebná časť: ALBACO s. r. o. 
Hlavní zhotovitelia: SIBAMAC, a. s. (do 04/2010),   Bytový dom Dúbravka s. r. o. (od 04/2010) 
Hlavný stavbyvedúci: Ján Filina 
Stavebník: Bytový dom Dúbravka s. r. o. 
Dozorná činnosť: Ing. Tomáš Frkala, Ing. Emília Miklošíková 
Investičné náklady s DPH: 7,63 mil. € 
Stavebné náklady s DPH: 6,41 mil. € 
Lehota výstavby: 10/2008 – 12/2010

Foto: Roman Grünner, Dano Veselský

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline