Investičný plán pre Európu

Európska komisia v minulom roku predstavila ambiciózny plán na podporu investícií v Európskej únií – takzvaný Investičný plán pre Európu. Ten pozostáva z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), Európskeho centra investičného poradenstva (EIAH), Európskeho adresára investičných projektov (EIPP), ako aj zo systematickej snahy o odstránenie regulačných bariér pre investície v EÚ a v jednotlivých členských štátoch.

Realizácia investičného plánu pre Európu je v súčasnej dobe v plnom prúde: mnohé projekty sú už financované Európskou investičnou bankou v rámci Európskeho fondu pre strategické investície. Druhý pilier Investičného plánu, Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) je v prevádzke od septembra tohto roku a pomáha investorom s prípravou a rozvojom ich podnikateľských plánov.

Zriadenie tretieho piliera, Európskeho adresára investičných projektov (EIPP) bude predstavovať ďalší významný krok v realizácií Investičného plánu a výrazne pomôže zlepšeniu fungovania investičného trhu. EIPP ponúkne na jednej webovej stránke štandardizované a transparentné informácie o investičných príležitostiach v celej EÚ. Prehľad bude rýchlo prístupný prostredníctvom jednoduchej interaktívnej mapy EÚ. Cieľom EIPP je prepojiť investorov z celého sveta s promotérmi projektov v EÚ, a tým napomôcť zvyšovaniu hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Na to, aby bolo spustenie portálu úspešné, a mohol plne realizovať svoj potenciál, je potrebné šíriť povedomie o jeho existencií a nabádať promotérov projektov, ktorí v súčasnosti hľadajú investorov, aby využili možnosti EIPP. Aj z tohto dôvodu si dovoľujem obrátiť sa na Vás, ako na významné združenie podnikateľov na Slovensku, a požiadať Vás o zdieľanie informácií o EIPP Vašim členom.

Európsky adresár investičných projektov je určený pre investičné projekty, ktoré sú:

vo výške viac ako 10 miliónov EUR. · v nasledujúcich oblastiach: výskum, vývoj a inovácie, rozvoj odvetvia energetiky v súlade s prioritami energetickej únie, rozvoj dopravných infraštruktúr a vybavenia a inovačných technológií pre dopravu, rozvoj a zavádzanie IKT, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, ľudský kapitál, kultúra a zdravie. · v súlade s právom EÚ aj národným právom. · schopné realizácie do troch rokov. · predkladané právnou entitou založenou v členskom štáte (nie jednotlivcom).

Spustenie EIPP sa očakáva od februára 2016 ale projekty je možné do systému vkladať už v predstihu. V prílohe prikladáme informačný materiál, podrobné informácie o tom akým spôsobom, a za akých okolností, je možné investičný projekt zadať do adresára, ako aj prihlasovací formulár.

S pozdravom,

Dušan Chrenek

vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

Palisády 29, 811 06 Bratislava www.europa.sk tel: +421 2 5443 1718 fax: +421 2 5443 2972 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie