Nové dvojčíslo newslettera APZ

Vážení členovia Asociácie priemyselných zväzov, pripravili sme pre Vás nové dvojčíslo newslettera APZ.

Nájdete v ňom tieto témy:

  • Asociácia priemyselných zväzov je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR
  • Je priemysel pripravený na dôsledky automatizácie?
  • Prinášame dva rôzne názory (štúdia OECD a rozdielny pohľad viceprezidenta ZAP SR Martina Morháča)
  • Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššími rozdielmi v produktivite práce firiem v spracovateľskom priemysle Priemyselné podniky budú môcť spolupracovať v online prostredí cez portál spolupráce

Link:

https://www.asociaciapz.sk/newsletter-apz-jul-august-2018/ 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie