Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Fórum slovenského stavebníctva 2024

 pozvanka FSS

loga 6

 

Registrovať

 

Ciele podujatia

Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendmi a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou ako aj propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov a odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby. Podujatie je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a  stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom komôr a odborným združeniam.

Program podujatia 

10:30 – 11:00 h Prihlasovanie a príchod účastníkov
11:00 – 11:15 h Otvorenie konferencie
Pavol Kováčik, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Zuzana Sternová, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

11:15 – 11:30 h Úvodný príhovor
Luca Angelino, European, Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, European Commission (EC),
Kyriacos Kakouris, viceprezident, Európska investičná banka (LU), 
Kamil Šaško, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

1. panel: NOVÉ KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY PRE STAVEBNÍCTVO 4.0 A 5.0 A ADAPTÁCIA TRHU PRÁCE

11:30 – 11:45 h Ľudský kapitál = kvalitné celoživotné vzdelávanie a potrebná optimalizácia stredných škôl
Lucia Lednárová Dítětová, expert, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

11:45 – 11:55 h Status quo analýza a národný plán vzdelávania v stavebníctve pre SR
Jiří Karásek, expert, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (CZ)

11:55 – 12:40 h Panelová diskusia - Témy: Transformácia vzdelávania v stavebníctve a s ňou súvisiaca potreba zvýšeného financovania, materiálno-technického zabezpečenia, zvýšenej atraktívnosti pedagogického zamestnania ako aj práce v odbore, potreba medziodvetvovej spolupráce a kontinuálneho vzdelávania nového typu. Moderátor: Michaela Pastorková - Závodná. Potvrdení panelisti: Peter Mésároš, rektor, Technická univerzita v Košiciach, Lucia Lednárová Dítětová, expert, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Pavol Kováčik prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Jan Fibiger, predseda správnej rady, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (CZ), Jiří Karásek, expert, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (CZ)

12:40 – 13:40 Obed

2. panel: FINANCOVANIE OBNOVY BUDOV, ÚSPOR ENERGIE A PODPORA INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ

13:40 – 13:50 h Skupina EIB - Energetická účinnosť a možnosti financovania obnovy budov
Louise White, senior inžinierka/koordinátorka grantového nástroja ELENA

13:50 – 14:00 h Inovatívne technológie na úsporu pitnej vody v obytných budovách
David Šrubař, projektový manažér, Vodama technology s.r.o. (CZ)

14:00 – 14:10 h Inovatívne prístupy k výstavbe nájomných domov
Jozef Božik, predseda, Združenie miest a obcí Slovenska

14:10 – 14:20 h Podpis memoranda o spolupráci medzi organizáciami: Združenie miest a obcí Slovenska, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Smart Cities klub, Priatelia Zeme – SPZ a Vodama technology s.r.o. Predmet memoranda: Inovácie v oblasti hospodárenia s pitnou vodou (14:20 – 14:35) Tlačový brífing

14:20 – 15:10 h Panelová diskusiaTémy: Nové trendy vo výstavbe nájomného bývania, financovanie obnovy budov, financovanie nájomného bývania. Moderátor: Michaela Pastorková - Závodná. Potvrdení panelisti: Jozef Božik, predseda, Združenie miest a obcí Slovenska, Pavol Kováčik, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Ján Magyar, expert, Slovenská inovačná a energetická agentúra, zástupca Európskej investičnej banky, Zuzana Kaparová, vedúca zastúpenia Európskej investičnej banky na Slovensku, Juraj Bartoš, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov, Štátny fond rozvoja bývania, David Šrubař, projektový manažér, Vodama technology s.r.o. (CZ), Peter Vaňo, segment manažér ESG, VÚB banka a.s.

15:10 – 15:30 Prestávka

3. PANEL: POŽIADAVKY A PODMIENKY NA USKUTOČNENIE OBNOVY VEREJNÝCH BUDOV

15:30 – 15:40 h Stav prípravy novely európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov 
Alena Ohradzanská
, riaditeľka odboru stavebníctva, Ministerstvo dopravy SR

15:40 – 15:50 h Požiadavky a princípy spracovania Pasportu obnovy budov (POB) 
Zuzana Sternová
, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

15:50 – 16:45 h Panelová diskusiaTéma: Povinnosti vyplývajúce pre vlastníkov a správcov verejných budov. Moderátor: Zuzana Sternová, riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Potvrdení panelisti: Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, Ministerstvo dopravy SR, Jozef Jandačka, profesor/expert, Žilinská univerzita v Žiline, Dionýz Gašparovský, profesor/expert, Lucentlabs, s.r.o., Jaroslav Piatka, expert, Rozing, s.r.o., Pavol Kováčik, prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Vladimír Benko, predseda, Slovenská komora stavebných inžinierov

Registrácia

Registrovať

Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 19.03.2024.

Počet účastníkov odbornej diskusie Fórum slovenského stavebníctva je obmedzený, preto Vás prosíme o skorú registráciu. Prednostne budú registrovaní zástupcovia verejnej správy a samospráv, členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov. V prípade akceptovania Vašej žiadosti Vám bude registrácia potvrdená e-mailom dostatočne s predstihom pred konaním konferencie.

Dovoľujeme si požiadať registrovaných účastníkov, ak sa nebudú môcť zúčastniť a nemôže za nich prísť ani náhradník, aby túto skutočnosť včas oznámili a neblokovali miesto iným záujemcom.

Účasť na fóre je bezplatná. Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., resp. na ich webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk a www.tsus.sk  v časti „Ochrana osobných údajov“.


Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline