Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] EPI konferencia Stavebné právo 2023

banner Stavebne pravo 2023 970x296

Pozývame Vás na v poradí už II. ročník EPI konferencie Stavebné právo 2023. Uskutoční sa 27. – 28. 11. 2023 v Hoteli Grand Jasná ****.  Konferencia sa koná pod záštitou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Odborným partnerom je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

EPI konferencia prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálnu stavebnú legislatívu. Program bude zameraný na témy rozdelené do 4. blokov. Prvým sú Legislatívne zmeny súvisiace s reformou v oblasti výstavby a územného plánovania. V ďalšej časti sa zástupcovia z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia aj odborníci z praxe, budú venovať integrovanému konaniu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a povolení stavebného zámeru. Počas 2. dňa budú témy smerovať na Informačný systém a vykonávacie predpisy.

Pre členov ZSPS je pripravená zľava 10% z ceny vstupenky. Živý priebeh konferencie sa bude súbežne vysielať i online, a preto si program môžete vypočuť aj v pohodlí domova, či kancelárie.

Viac informácií o konferencii nájdete na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/stavebne-pravo/ 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline