Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Fórum slovenského stavebníctva 2023

Pozvánka a prihláška

23. marca 2023 | 10.30 – 14.30 h
Bratislava, Incheba Expo Club


loga2

 


Ciele podujatia

  • Zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami.
  • Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou.
  • Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov.
  • Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a, samozrejme, členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.


Program podujatia 

10:00 – 10:30  Prihlasovanie a príchod účastníkov
10:30 – 10:45  Otvorenie konferencie
10:45 – 12:30  1. PANEL: Kontrola vlastností stavebných výrobkov na stavbách

Účastníci panela: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, MD SR, Ing.  Pavol Kováčik, PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, JUDr. Alexandra Sedlárová, oddelenie stavebných výrobkov, MD SR, Ing. Peter Sojka, Senior Project Manager, Immocap Group,a.s., Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Ing. Patrik Ševčík, riaditeľ pobočky Bratislava, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 

Moderuje: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka ústavu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Panel sa tematicky zameria na diskusiu o príprave revízie európskeho nariadenia o stavebných výrobkoch, o kontrole kvality stavebných výrobkov pri zhotovovaní vyhradených stavieb, o manipulácii so stavebným odpadom a jeho ďalšom využívaní ako druhotných surovín resp. recyklovaných stavebných výrobkov.

12:30 – 13:00  Prestávka
13:00 – 14:30  2. PANEL: Kvalita stavebných prác požadovaná pri obnove budov

Účastníci panela: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, MD SR, Ing.  Vladimír Jurík, poradca prezidenta ZSPS, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Smart Cities klub, Ing. Rastislav Plášek, člen Predstavenstva, OZ Združenie pre zatepľovanie budov, Ing. Peter Snopko, tajomník združenia SLOVENERGOokno, Ing. Daša Kozáková, námestníčka pre certifikáciu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., 

Moderuje: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka ústavu, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., 

Panel sa tematicky zameria na diskusiu o príprave zmeny smernice o energetickej hospodárnosti budov, o minimálnych požiadavkách na uskutočňovanie významnej a hĺbkovej obnovy a o cieľoch súvisiacich so zabezpečením znižovania emisií CO2 využitím obnoviteľných zdrojov a realizáciou Smart Cities, ako aj o požiadavkách na kontrolu kvality stavebných prác a zabezpečovaní stavebných kapacít.

V diskusných paneloch budú účastní poprední odborníci.


Registrácia

Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 16.03.2023.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky účasti podľa aktuálnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Počet účastníkov odbornej diskusie Fórum slovenského stavebníctva je obmedzený, preto Vás prosíme o skorú registráciu. Prednostne budú registrovaní zástupcovia verejnej správy a samospráv, členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov. V prípade akceptovania Vašej žiadosti Vám bude registrácia potvrdená e-mailom dostatočne s predstihom pred konaním konferencie.

Dovoľujeme si požiadať registrovaných účastníkov, ak sa nebudú môcť zúčastniť a nemôže za nich prísť ani náhradník, aby túto skutočnosť včas oznámili a neblokovali miesto iným záujemcom.

Účasť na fóre je bezplatná.

Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., resp. na ich webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk a www.tsus.sk  v časti „Ochrana osobných údajov“.

 


Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline