Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Fórum slovenského stavebníctva 2022

Pozvánka a prihláška

25. októbra 2022 | 9.00 – 14.00 h
Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie 6, 811 02 Bratislava


loga fss 7

 


Ciele podujatia

 • Zoznámenie s najnovšími trendmi a poznatkami.
 • Výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou.
 • Propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov.
 • Odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a, samozrejme, členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.


Program podujatia (moderátor: Roman Bomboš)

08:30 – 09:00   Prihlasovanie a príchod účastníkov

09:00 – 09:05   Otvorenie konferencie

Pavol Kováčik – prezident, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Zuzana Sternová – riaditeľka, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.

09:05 – 09:55   1. PANEL: Výzvy pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody

 • Environmentálne, sociálne a riadiace kritériá (ESG) v stavebnom priemysle, nutná spolupráca s finančným sektorom
 • Pretvorenie opatrení prijatých zo strany EÚ do praxe
 • Financovanie formou komunitných projektov
 • Participatívne financovanie a ďalšie finančné inovácie na zvýšenie rozsahu finančných prostriedkov k dispozícii na obnovu budov
 • Energetická chudoba
 • Nový dizajn trhu s elektrinou (vznik energetických spoločenstiev, obnoviteľné zdroje elektrickej energie, noví hráči na trhu s elektrinou napr. agregátori, rozvoj nových energetických služieb)

Diskutujúci: doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D., (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.), Ing. Boris Buko, PhD., (Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline),  Mgr. Adriana Jankovičová (L.A. Holding, s.r.o.), doc. Ing. František Vranay, PhD., (SvF Technická univerzita v Košiciach).

09:55 – 10:05   Prestávka

10:05 – 11:00   2. PANEL: Pripravenosť stavebníctva na zvýšené požiadavky obnovy budov

 • Dostupnosť stavebných kapacít
 • Profesijné a kvalitatívne zabezpečenie stavebných prác obnovy
 • Dostupnosť stavebných materiálov a konštrukcií
 • Zabezpečenie energetickej nezávislosti budov

Diskutujúci: Ing. Alena Ohradzanská (MDV SR), prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., (TSÚS, n.o.), Ing. Miloš Žernovič, (Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu), Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., (ZSPS), Ing. Martin Šimurda (BENCONT DEVELOPMENT, a. s.), Oto Hornáček (HORNEX, a.s.)

11:00 – 11:10   Prestávka

11:10 – 12:10   3. PANEL: Verejné obstarávanie inovatívnych riešení nielen v stavebníctve

 • Má zmysel obstarávať inovácie najnižšou cenou?
 • Skúsenosti z Holandska s obstarávaním inovácií (expert z Holandska)
 • Praktické príklady obstarávania inovácií zo zahraničia a z domáceho prostredia formou panelovej diskusie

Diskutujúci: Obbe Wassenaar, expert na inovatívne VO, Holandsko, Doc. Ing. arch. et Ing. Milan Palko, PhD., (SvF STU Bratislava), Ing. Vladimír Jurík (ZSPS, Smart Cities klub), Tomáš Lepieš (ÚVO), Tomáš Janeba, (Asociace pro rozvoj infrastruktury ČR). Ing. Vladimír Sirotka CSc., (SAMP)

12:10 – 13:00   Obed

13:00 – 13:50   4. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2022 (verejná časť 37. VZ ZSPS)

 • Stavebná legislatíva (nový stavebný zákon, certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb)
 • Bytová politika
 • Vývoj cien v stavebníctve
 • Vystúpenia sociálnych partnerov

Diskutujúci: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., (ZSPS), Ing. Roman Skorka (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR), Ing. Ladislava Cengelová (MDV SR), JUDr. Marta Brodzianska (IOZ), Ing. arch. Kornel Kobák, (SKA).


Registrácia

Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 18.10.2022. Fórum sa uskutoční prezenčnou formou v zmysle aktuálne vyhlásených protipandemických opatrení. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky účasti podľa aktuálnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Počet účastníkov odbornej diskusie Fórum slovenského stavebníctva je obmedzený, preto Vás prosíme o skorú registráciu. Prednostne budú registrovaní zástupcovia verejnej správy a samospráv, členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov. V prípade akceptovania Vašej žiadosti Vám bude registrácia potvrdená e-mailom dostatočne s predstihom pred konaním konferencie.

Dovoľujeme si požiadať registrovaných účastníkov, ak sa nebudú môcť zúčastniť a nemôže za nich prísť ani náhradník, aby túto skutočnosť včas oznámili a neblokovali miesto iným záujemcom.

Účasť na fóre je bezplatná.

Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., resp. na ich webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk a www.tsus.sk  v časti „Ochrana osobných údajov“.


Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline